W Ośrodku w styczniu

9, 11,12, 13 stycznia 2017 r. w Giżycku, Olecku, Piszu i Ełku  we współpracy W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku z Wydziałem Katechetycznym Ełckiej Kurii Diecezjalnej zostały zrealizowane konferencje rejonowe (115 osób) „Interpretacja tekstów kultury”.   W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia spotkał się z nauczycielami pasterz diecezji ks. Biskup Jerzy Mazur. Była to wyjątkowa okazja do integracji nauczycieli, złożenia życzeń, podzielenia się opłatkiem i refleksji pedagogicznej nad propagowaniem czytelnictwa wśród  uczniów.
Zuzanna Hołubowicz

12 stycznia odbył się  etap diecezjalny   XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca. Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła zwycięzców diecezjalnego etapu olimpiady:
Julia Śliwińska – Zespół Szkół nr 2 II LO w Suwałkach – I miejsce
Anna Michniewicz – Zespół Szkół nr 2 II LO w Suwałkach – II miejsce
Damian Kurowski – Zespół Szkół Sportowych  w Ełku – III miejsce
Zwycięzcom etapu diecezjalnego składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów podczas etapu ogólnopolskiego
Zuzanna Hołubowicz

18 stycznia odbyło się – w ramach FNM - kolejne spotkanie nauczycieli matematyki naszego województwa poświęcone problemowi „Programowanie w kształceniu matematycznym”. W spotkaniu uczestniczyło 30 nauczycieli.
Zajęcia dotyczące metodyki wprowadzania elementów programowania na lekcjach matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia przeprowadzili konsultanci W-M ODN w Olsztynie, Janusz Brojek i Leszek Kalinowski.
Moderatorzy FNM: Henryk Sienkiewicz, Józef Paszuk

24 stycznia 2017 r. w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie dla 40 nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, które składało się z dwóch części: „W zdrowej i czystej atmosferze”, „Bioróżnorodność szansą dla regionu”. Szkolenie było realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Alicja Szarzyńska

25 stycznia w W-M ODN w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca I edycję wojewódzkiego konkursu Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, organizowanego przez W-M ODN w Olsztynie i OCEE. Konkurs, nagrody i konferencja zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Licznie zgromadzonych gości i laureatów powitali wierszem Leopolda Staffa Ogród przedziwny organizatorzy konkursu i prowadzący uroczystość – Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański. Dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele – koordynatorzy, a także przedszkolaki i uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat rodzajów ogrodu, stylów panujących w sztuce ogrodowej na przestrzeni wieków. Dowiedzieli się również tego, w jaki sposób zakładanie i prowadzenie szkolnych ogrodów dydaktycznych można włączyć w realizację zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych, projektów międzyprzedmiotowych związanych z ekologią, sztuką i szeroko rozumianą kulturą.
Najwięcej emocji wywołał moment wręczania nagród. Ponieważ wszystkie placówki, które brały udział w I edycji konkursu, nadesłały przepiękne informatory, zostały uhonorowane okolicznościowymi statuetkami, certyfikatami i nagrodami rzeczowymi.
Więcej informacji na stronie OCEE, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański

 

Skip to content