W Ośrodku w styczniu

10 stycznia 2018 r., w W-M ODN w Olsztynie, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Nauczycieli Matematyki poświęcone – po raz drugi - możliwościom wykorzystywania na lekcjach matematyki we wszystkich typach szkół zasad i filozofii gry w szachy. Spotkanie prowadziła  Lena  Kazimierczak, nauczycielka  matematyki  w  Szkole  Podstawowej  nr  6  im.  K.  I.  Gałczyńskiego  w  Olsztynie, instruktor  sportu - dyscyplina szachy,  sędzia  klasy  III  w szachach, autorka programu innowacyjnego „Matematyka w Szachach”, właścicielka firmy „Naukożercy Lena Kaźmierczak”.
Wykorzystywanie zasad szachowych w kształceniu matematycznym jest odpowiedzią na uchwałę, jaką w marcu 2012 roku podjął Parlament Europejski. Wskazuje ona, że wprowadzanie tej gry do placówek jest pożądanym kierunkiem rozwoju edukacji i jednym z najlepiej realizowanych na kontynencie.
W spotkaniu uczestniczyło  28 osób, nauczycieli matematyki w szkołach różnych typów  naszego województwa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Henryk Sienkiewicz, Józef Paszuk

16 stycznia w W-M ODN w Olsztynie odbyła się konferencja Programu Erasmus+ edukacja Szkolna i Kształcenie i Szkolenia zawodowe.
Uczestniczyło w niej 58 osób. Podczas spotkania pracownicy Fundacji Rozwoju systemu edukacji w Warszawie, instytucji zarządzającej programem w Polsce na zlecenie Komisji Europejskiej, przedstawili szczegółowo zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej szkół i placówek. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w realizacji programu Erasmus+ w naszym województwie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

17 stycznia w W-M ODN w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Klub Aktywnego Dyrektora. Tematyką spotkania były „Zmiany w prawie oświatowym”, a przedstawił je  Józef Paszuk, nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie.
Zgodnie z tradycją, nowatorskie rozwiązania w szkole, które są które są efektem uczestnictwa w Klubie Aktywnego Dyrektora, a także inne sukcesy uczniów i nauczycieli przedstawiła Beata Bukowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

18 stycznia w Bursie Szkolnej w Ełku odbyło się posiedzenie Jury konkursu filmowego „Stop mowie nienawiści” zorganizowanego przez W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku i Bursę Szkolną w Ełku. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Ełku. Jury w składzie: Jacek Rutkowski, Grażyna Łask, Joanna Grabek postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi;
II miejsce ex aequo Zespół Szkół nr 2 w Ełku, Państwowe Liceum Plastyczne im. Ericha Mendelsohna w Olsztynie;
III miejsce - Państwowe Liceum Plastyczne im. Ericha Mendelsohna w Olsztynie.
Wszystkie zgłoszone prace są zaprezentowane na stronie www.facebook.com/bursaszkolnaelk/.
Jacek Rutkowski

22 stycznia w W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty Praktyczne zarządzanie przedsiębiorstwem - wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. 16 nauczycieli uczących przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych poznawało innowacyjne nauczanie praktycznej nauki biznesu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

23 stycznia grupa nauczycieli zakończyła udział w kursie Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

Skip to content