W Ośrodku w styczniu

10 stycznia 2020 r. w Muzeum Historycznym w Ełku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Dwie okupacje 1939-1945″. Autorem wystawy skierowanej do nauczycieli i uczniów jest Jacek Rutkowski – nauczyciel konsultant W-M ODN Filia w Olecku. Prezentowane zbiory to oryginalne zdjęcia, plakaty i dokumenty obrazujące życie Polaków pod okupacją sowiecką i niemiecką. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jacek Rutkowski

10 stycznia w sali kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury ,,Mazury Garbate” w Olecku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, którą od wielu lat wspiera w pracach jury W-M ODN Filia w Olecku.
Główne założenia konkursu to przede wszystkim promocja młodych talentów, upowszechnianie kolęd jako wartości związanej z tradycją, ale też wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu oleckiego.
W tegorocznym koncercie kolęd wystąpiło 44 wykonawców ze szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.
Uczniowie walczyli o nagrodę Grand Prix dla najlepszego wykonawcy.
Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja: Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Małgorzata Burba, Jacek Rutkowski – konsultanci w W-M ODN Filia w Olecku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

11 stycznia realizowano kolejne warsztaty z cyklu Psychologia pozytywna: Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Poloniści upewniali się, że rozwijanie sił charakteru/ pozytywnych emocji poprzez odwoływanie się do pozytywnych bohaterów/ postaci z bajek i książek jest naszym zawodowym zadaniem.
Staramy się zrozumieć pozytywne emocje, kształtować zalety i cnoty oraz dostarczamy uczniom wskazówek umożliwiających osiągnięcie tego, co Arystoteles nazwał „dobrym życiem”.
Elżbieta Jermacz

11 stycznia odbyły się warsztaty przeznaczone dla nauczycieli religii oraz nauczycieli etyki Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki. Zainteresowane osoby poznały zasadę tworzenia lapbooka oraz wybranych jego kieszonek. W trakcie tworzenia zawartości lapbboka pomagały nam filmy instruktażowe. Po zakończonym szkoleniu filmy zostały udostępnione nauczycielom.
Bożena Osik

12 stycznia odbyły się warsztaty realizujące priorytet MEN-u Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i klasie – wykorzystanie doświadczeń polonistycznych.
Nauczyciele języka polskiego wskazywali wybrane wzorce zachowania wg prof. Andrzeja Bliklego: uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość, odwaga, lojalność, solidarność, dobroć, odpowiedzialność, prawdomówność, wielkoduszność, patriotyzm, tolerancja, bezstronność, profesjonalizm, niezależność, wolność osobista w lekturach obowiązkowych i wybranych dziełach literackich. Trudne zajęcia przekonały nas ,że lektury są bronią przeciwko uzależnieniom i pomagają młodym ludziom budować swój system wartości.
Elżbieta Jermacz
15 stycznia w W-M ODN w Olsztynie odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, którego tematem była: Matematyka praktycznie – kształcenie kompetencji matematycznych w przedszkolu i szkole. Seminarium poprowadziła Zuzanna Jastrzębska – Krajewska, – doktorantka prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, asystentka w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, absolwentka studium umuzykalniania dzieci metodą C.Orffa prof. A. Stadnickiego. Zuzanna Jastrzębska-Krajewska jest prezesem Zarządu Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W seminarium uczestniczyły 53 osoby. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

20 stycznia odbyły się warsztaty z cyklu Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii. Na pierwszych zajęciach uczestnicy poznali aplikację Kahoot. Na kolejnych stronę Learningapps.org. Podczas warsztatów tworzyli pomoce (quizy, testy, teksty z luką, rozsypanki i inne). Utworzone zadania będą mogli wykorzystać w trakcie prowadzonych przez siebie lekcji.
Bożena Osik

21 stycznia w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku odbyło się spotkanie członków sieci współpracy doradców zawodowych DORADZTWO-WSPIERANIE-ROZWÓJ ZAWODOWY.
Celem spotkania sieci doradców zawodowych było zaplanowanie działań na II semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz zgłębienie tematyki dotyczącej tendencji na krajowym i europejskim rynku pracy. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy nauczyciela konsultanta W-M ODN Filii w Olecku – Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek i powiatowych doradców zawodowych w Ełku było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie form samokształcenia oraz metod pracy doradczej z uczniami o SPE.
Uczestnikami spotkania sieci byli doradcy i nauczyciele szkół z powiatów: oleckiego i ełckiego.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

21 stycznia zespół polonistów zajął się Analizą i interpretacją wyniku egzaminu próbnego z języka polskiego. Diagnostyka edukacyjna, czyli rozpoznawanie przebiegu uczenia się, nie jest mocną stroną naszych nauczycieli. Świadomość pomiaru dydaktycznego, kategorii taksonomicznych i metod analiz jest nadal niska. Tabela zbiorcza wyników testowania jest otwartą księgą, z której bardzo wiele możemy wyczytać.
Elżbieta Jermacz

22 stycznia dla Sieci Twórczych Anglistów został zorganizowany wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Leszna. Warsztaty były poświęcone zajęciom muzyczno-ruchowych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej. Prowadziła je koleżanka z sieci Irmina Kłoss – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Po zajęciach był czas na zwiedzanie zabytkowego Kościoła w Raszągu i spacer edukacyjny po pobliskim lesie.
Elżbieta Szymborska, Ewa Moczulska

22 stycznia odbyły się zajęcia „Zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym”. Motywem przewodnim zajęć było „Dzieci rozwijają się doświadczając a nie klikając”. Osobami prowadzącymi był team: Agnieszka Spikert i Iwona Jurczak, czyli nauczanka i przedszkolanka. Szkolenie miało charakter warsztatowy, bo jak inaczej można rozmawiać o zabawie? Jedynie jej doświadczając. Zatem nie zabrakło tańców, pląsów, śpiewu, rymowanek i wyliczanek, masażyków i zabaw ze sznurkiem. A wszystko po to, aby pokazać, że dziecko bawiąc się, współdziałając, tańcząc rozwija się w sposób naturalny i harmonijny. Zainteresowanych zapraszamy na kolejne edycje kursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

25 stycznia trzecia grupa nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu Edukacja prawna nauczyciela stażysty. Nauczyciele zapoznali się z podstawowymi terminami i zasadami prawa. Poznali także budowę aktów prawnych oraz rodzaje publikatorów.
Bożena Osik

27 stycznia w Filii W-M ODN w Olecku odbyły się konsultacje nt. „Modyfikowanie programu nauczania zawodu w szkołach branżowych”.
Celem konsultacji była ewaluacja programów nauczania zawodu zgodnie z nową podstawą programową.
Prowadząca konsultacje Jolanta Grędzińska-Kosiorek, zaproponowała uczestnikom metodologię modyfikacji programów nauczania zawodu z uwzględnieniem wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Uczestnikami konsultacji byli nauczyciele szkół branżowych z powiatów: oleckiego i ełckiego.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

31 stycznia odbyła się konferencja Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Nauczyciele religii rzymskokatolickiej są zobowiązani realizować podstawę programową zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski. Zgodnie z Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programów nauczania religii oraz oceny podręczników, „nowa” podstawa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2020/2021 w klasie pierwszej i piątej szkoły podstawowej oraz klasie pierwszej szkół ponadpodstawowych.
Bożena Osik

Możesz również polubić…

Skip to content