W Ośrodku w styczniu

W styczniu 2021 r.  konsultanci i doradcy metodyczni z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i  Filii w Olecku przeprowadzili on line 37 szkoleń kaskadowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją traktującą o zmianach w wymaganiach egzaminacyjnych, uczestniczyli w warsztatach i pracowali samodzielnie na platformie Moodle Ośrodka. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół.
Henryk Sienkiewicz

Od 14 do 16 stycznia 2021 roku  w ramach współpracy z PASSH w Londynie Małgorzata Burba uczestniczyła w pracach komisji konkursowej  I edycji Konkursu na Ucznia  Roku Szkoły Polonijnej 2020. Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości polskiej historii, kultury i dziedzictwa, w tym polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne krajów, w których żyją nasi rodacy. Komisja konkursowa wyróżniła młodych ludzi, którzy w szczególny sposób angażują się w życie polonijnych społeczności szkolnych.
Małgorzata Burba

16 stycznia 2021 roku odbyło się szkolenie online na temat Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie miało charakter warsztatowy, poprowadzili je Agnieszka Spikert i Wojciech Tański. Celem szkolenia było poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu metodyki pracy z utworem poetyckim oraz ukazanie ciekawych metod pracy z wierszem.
Agnieszka Spikert

17 stycznia Małgorzata Burba podczas II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej zorganizowanego przez PASSH w Londynie wygłosiła wykład on-line na temat „Efektywna komunikacja w procesie rozwijania kompetencji językowych i wspierania rozwoju uczniów” . Konferencja online miała charakter interdyscyplinarny i dotyczyła zagadnień warsztatu pracy nauczyciela polonijnego z obszarów psychologii, logopedii, metodyki nauczania, glottodydaktyki oraz kulturoznawstwa. Nauczyciele z różnych krajów, gdzie prowadzona jest oświata polonijna - USA, Australia, Wielka Brytania, Kirgistan, Włochy, Hiszpania, Francja, otrzymali wsparcie merytoryczne, doskonalili swoje kompetencje zawodowe oraz mieli możliwość wymiany dobrych praktyk.
Praca na rzecz edukacji polonijnej, możliwość dzielenia się wiedzą to ważny aspekt w promowaniu jakości polskiej edukacji na świecie przez W-M ODN w Olsztynie.
Małgorzata Burba

25 stycznia 2021 roku odbyło się szkolenie online na temat Metoda Sześciu Klocków w klasach I-III szkoły podstawowej. Wydarzenie było owocem współpracy z Akces Edukacja (partnerem Akademii LEGO® Education). Ćwiczenia z nauczycielami przeprowadziła trenerem Lego®Education - Katarzyna Nogalska.  Szkolenie miało na celu popularyzację idei nauki poprzez zabawę. Na przykładzie Metody sześciu klocków nauczyciele mogli się przekonać jak w ciekawy i innowacyjny sposób rozwijać u uczniów kompetencje społeczne, zdolności twórcze, emocjonalne i poznawcze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

27 stycznia w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się szkolenie online „Co doradca zawodowy/nauczyciel powinien wiedzieć o wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym?”-zgodnie z priorytetem MEN 2020/2021. Głównym celem szkolenia było aktualizowanie i pogłębienie wiedzy na temat zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu osób dorosłych. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko doradców zawodowych i nauczycieli, ale też kierowników kształcenia praktycznego i dyrektorów szkół różnych etapów edukacyjnych. Zaproszona do udziału w szkoleniu wicedyrektor CKZ w Ełku, przybliżyła uczestnikom specyfikę kształcenia osób dorosłych oraz szanse na zdobywanie nowych zawodów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, W-M ODN Filia w Olecku

28 stycznia odbyło się szkolenie na temat Ukierunkowanie na wartości w pracy z lekturą szkolną w edukacji wczesnoszkolnej. Gospodarzem wydarzenia była Agnieszka Spikert i Ewa Kopacka. Szkolenie było jednym z tematów dotyczących realizacji polityki oświatowej Państwa (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych ). Celem szkolenia było ukazanie roli tekstu literackiego w procesie wprowadzania uczniów w świat wartości, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz formowania u uczniów szacunku do innych osób. Sporo uwagi poświecono również zagadnieniom: Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach oraz Czy i jak rozmawiać z dziećmi młodszymi o wojnie.
Agnieszka Spikert

Skip to content