W Ośrodku w styczniu

10 stycznia 2022 r. w Klubie Aktywnego Dyrektora odbyło się seminarium online.pt „Uczenie się czyli tajemnice mózgu dziecka. Czym są uczucia i czym nie są emocje w mózgu dziecka?” Gościem spotkania była wybitna postać w dziedzinie neuronauk i neurodydaktyki, dr hab. Maciej Błaszak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zajmujący się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), narzędziami umysłu neurodydaktyką i problematyką treningu zdolności poznawczych. W spotkaniu wzięło udział 78 osób.
Ewa Nosowicz

15 stycznia odbyło się spotkanie online z przyrodą: Edukacja przyrodnicza Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w którym udział wzięło około 50 nauczycieli. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o różnych projektach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) i działaniach dla ptaków i dla przyrody. Zaproszono uczestników na kolejną, 18.edycję Zimowego Ptakoliczenia, które odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs przyrodniczy.
Alicja Szarzyńska

18 stycznia odbyło się szkolenie online na temat: Jak otrzymać certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku?”. Uczestnicy spotkania poznali wymagania szczegółowe stawiane placówkom ubiegającym się o certyfikat, kryteria oceny merytorycznej sprawozdań. Nauczyciele wymienili się własnymi doświadczeniami w zakresie realizacji projektu ekologicznego. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk na temat tworzenia ogrodu dydaktycznego.
Alicja Szarzyńska

20 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Komunikacja niezbędna umiejętnością w pracy nauczyciela. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Nauczyciel na starcie…”, którego adresatem były osoby, które rozpoczynały swoją  karierę w zawodzie nauczyciela. Tym razem spotkanie skoncentrowane było na umiejętnościach z zakresu komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy mieli możliwość poznania tajników asertywnej komunikacji, aktywnego i empatycznego słuchania. Nie zabrakło również okazji do praktycznych ćwiczeń.
Agnieszka Spikert

22 stycznia odbyło się szkolenie online: Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, które prowadziła Agnieszka Spikert (nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie). Uczestnicy poznali m.in. zasady stosowania i działania mnemotechnik, piktogramy jako metodę notacji i szybkiego zapamiętywania, ŁMS-łańcuchową Metodę Zapamiętywania, zasady działania zakładkowych metod zapamiętywania (haków pamięciowych) na przykładzie jednej z technik zakładkowych.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, wzięło w nim udział ponad 50 przyrodników.
Alicja Szarzyńska

24 stycznia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty „Żadanice, motanki – magiczne lalki białoruskie i ukraińskie. Dawny kult wyrażający szacunek do darów przyrody„. Warsztaty prowadziła dr Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), która zapoznała uczestników z mniejszościami narodowymi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Białorusinów. Następnie zapoznała nauczycieli ze starą, słowiańską tradycją tworzenia lalek – talizmanów, mających przynosić pomyślność i wyrażać szacunek do otaczającej jednostkę przyrody. Tworzenie żadanic i motanek to także pewnego rodzaju autoterapia, relaksacja. Tradycja wykonywania tych lalek ma już około 5 000 lat. W szczątkowej formie przetrwała ona jedynie na terenie Białorusi i Ukrainy. W Polsce odpowiednikiem motanek czy żadanic jest Marzanna. Na warsztatach każdy z wykonał własnoręcznie żadanicę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

26 stycznia odbyły się warsztaty plastyczne „Barokowy zawrót głowy”. Na spotkaniu online, na platformie Google Meet, uczestniczki w zajęć mogły wykonać prace plastyczne metodą kolażu, nawiązujące do stylu barokowego i panującej mody na fryzury kobiece. Powstałe prace plastyczne, były bardzo ciekawe i piękne. Temat ten jest przykładową lekcją plastyki dla klas VI w szkole podstawowej.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

29 stycznia odbyło się szkolenie Zróbmy sobie teatr kamishibai. Szkolenie prowadziły Agnieszka Spikert i Ewa Kopacka. Celem szkolenia było przybliżenie możliwości i sposobów wykorzystania teatrzyku kamishibai w różnych sferach edukacji. Uczestnicy podczas spotkania mieli okazję zobaczyć przedstawienie wystawione przez prowadzącą oraz zobaczyć praktyczne przykłady zastosowania tej formy w pracy z dziećmi.
Zainteresowanych zapraszamy na kolejne edycje tego szkolenia.
Agnieszka Spikert

31 stycznia odbyły się warsztaty plastyczne „Kropka i punkt-kompozycja trójdzielna, bumerang”. Na spotkaniu online, na platformie Google Meet, uczestniczki w zajęć mogły wykonać prace malarskie, nawiązujące do sztuki aborygeńskiej, gdzie kropka jest głównym elementem wyrazu plastycznego. Za pomocą kontrastujących barw, przy pomocy patyczków i farb, zostały wykonane barwne prace plastyczne. Powstałe prace plastyczne, były bardzo ciekawe i piękne. Temat ten jest przykładową lekcją plastyki dla klas IV i VI w szkole podstawowej.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

Możesz również polubić…

Skip to content