W Ośrodku w styczniu

8 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 22 w Olsztynie odbyło się drugie spotkanie Sieci Twórczego Anglisty. Jedna z aktywnych nauczycielek sieci - Ewa Moczulska podzieliła się swym doświadczeniem zapraszając na lekcje języka angielskiego w klasie VI. Celem naszego spotkania było obserwacja wykorzystania metod aktywnych, motywujących dzieci. Obejrzałyśmy lekcje kulturową, dotyczącą Londynu, z wykorzystaniem materiałów przywiezionych z Wielkiej Brytanii. Po zajęciach rozpętała się burza mózgów! Każda z nauczycielek wyszła pełna nowych pomysłów. Takie „mikronauczanie” daje wiedzę nie tylko teoretyczną, ale stwarza możliwości realnego dopasowania metod do możliwości uczniów poprzez śledzenie przebiegu lekcji i jej wspólną analizę. W trakcie rozmów poruszone zostały też inne kwestie z którymi nauczyciele muszą sobie radzić w procesie dydaktycznym – jak pracować z uczniem trudnym, słabym czy zaniedbanym wychowawczo. To kolejny temat na nasze twórcze spotkania. Galeria zdjęć
Elżbieta Szymborska

8 stycznia w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbył się X Powiatowy Konkurs "Szkolne kolędowanie". Wystąpiło w nim 49 wykonawców z 13 przedszkoli i szkół podstawowych. Grand Prix zdobył Dominik Piotrowski z Zespołu Szkół w Olecku.
W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olecku w pracy jury uczestniczyli między innymi nauczyciele konsultanci W-M ODN Filii w Olecku- Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Jacek Rutkowski. Galeria zdjęć.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

13 stycznia odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Otworzyła je dr Marzena Żylińska  wykładem „Neurodydaktyka. Co sprzyja uczeniu się?”. W kolejnej, warsztatowej części spotkania dyrektorzy analizowali podręczniki i ćwiczenia w kontekście zadań, poleceń, treści sprzyjających uczeniu się. W ostatniej części spotkania dr Żylińska przedstawiła doświadczenia „budzącej się szkoły”.  Galeria zdjęć
Ewa Nosowicz

20 stycznia w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbyło się już trzecie spotkanie w ramach Forum Nauczycieli Matematyki. Zajęcia praktyczne poprowadził, po raz drugi, dr Bronisław Pabich. Poświęcone były rozwiązaniu problemu: „Jak kształcić wyobraźnię przestrzenną na wszystkich poziomach wiedzy?" W spotkaniu uczestniczyło 37 nauczycieli. Uczestnicy w szczególny sposób zainteresowali się możliwościami wykorzystania na lekcjach matematyki programu Cabri. Kolejne spotkanie odbędzie się w trzecią środę marca 2016 r. Galeria zdjęć Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o spotkaniu -  Znany matematyk radzi, jak z dziecka nie zrobić analfabety
Henryk Sienkiewicz

18 i 19 stycznia w Ełku i Olecku odbyły się szkolenia liderów edukacji międzykulturowej w ramach projektu ORE „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”. Zajęcia pod hasłem „Uczeń odmienny kulturowo w szkole” były odpowiedzią na potrzeby związane z potrzebami szkół w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, która powraca z zagranicy, z rodzin migrujących i uchodźczych. Zajęcia prowadził nauczyciel-konsultant W-M ODN Filia w Olecku  Jacek Rutkowski.
Jacek Rutkowski

21 i 22 stycznia dyrektor, Waldemar Żakowski, i wicedyrektor, Henryk Sienkiewicz, uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach sieci dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia. Tym razem tematem przewodnim było „Funkcjonowanie placówek doskonalenia w kontekście zmian edukacyjnych”.
Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Na spotkaniu gościła Poseł na Sejm RP VIII kadencji, Krystyna Wróblewska.
Henryk Sienkiewicz

27 stycznia  W-M ODN  w Olsztynie Filia w Olecku we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku zorganizowała sympozjum naukowe „ Miłosierdzie w wychowaniu. Utopia czy edukacyjna konieczność?”, którego uczestnikami byli nauczyciele - wychowawcy  zainteresowani  wychowaniem dzieci i młodzieży do wartości. Każdy zawód i każda profesja napotyka specyficzne dla siebie problemy etyczne, które w konkretnym kontekście danej dziedziny nabierają szczególnego znaczenia. Zagadnienie prawdy i miłosierdzia jest  niezwykle istotne w procesie nauczania i wychowania.
Sympozjum miało interdyscyplinarny charakter, cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, również ze względu na udział w nim wyjątkowych prelegentów.
Małgorzata Burba, Zuzanna Hołubowicz

Skip to content