W Ośrodku w wakacje

Lipiec 2018 r., w ramach długofalowego projektu Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach, w sąsiedztwie średniowiecznego kościoła wiejskiego odbył się drugi artystyczny plener rzeźby w kamieniu i malarstwa. Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie koordynowali Wiesław Skrobot i Alicja Szarzyńska.
Tematem przewodnim pleneru były podobieństwa krajobrazowe, związane przede wszystkim z pochodzeniem geologicznym największego bogactwa Wzgórz Dylewskich – głazów narzutowych przyniesionych tu przed wiekami ze Skandynawii przez lodowiec zlodowacenia bałtyckiego.
Zadaniem artystów było wykorzystanie tych powinowactw w kreacji tworzonych dzieł.  W plenerze uczestniczyło pięciu rzeźbiarzy z Gdańska, Wrocławia i Krakowa oraz dziesięciu malarzy z Ostródy, Gdańska i Iławy. Mimo niesprzyjającej pogody powstało sześć rzeźb w kamieniu i podjęte zostały tematy dwudziestu prac malarskich. Więcej informacji oraz galeria zdjęć.
Alicja Szarzyńska

Skip to content