W Ośrodku w wakacje

Tradycją stało się już w naszym ośrodku przygotowywanie na okres wakacji specjalnej oferty szkoleniowej, która realizowana jest niezależnie od oferty rocznej. W tym roku nauczyciele konsultanci z Olsztyna i Filii w Olecku zaproponowali 35 różnych tematów szkoleń. Odbyło się łącznie 155 godzin zajęć, w których uczestniczyło 250 nauczycieli. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w zaproponowanych formach doskonalenia.
Henryk Sienkiewicz

26 czerwca i 26 sierpnia 2019 r., w ramach oferty wakacyjnej  w Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olecku odbyły się szkolenia i warsztaty  dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach  oraz zmian w kształceniu zawodowym. W szkoleniu i warsztatach wzięli udział nauczyciele z powiatów: gołdapskiego, piskiego, oleckiego, ełckiego, giżyckiego i węgorzewskiego.
Nauczyciele otrzymali wsparcie w zakresie organizacji procesu dydaktycznego w szkolnictwie branżowym po zmianach (od 1 września 2019r.) oraz metodologii opracowania programów nauczania zawodu zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

Skip to content