W Ośrodku w wakacje

4 lipca 2020 r. na platformie Google odbyła się kolejna konferencja online Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. W trakcie szkolenia nauczyciele religii zatrudnieni na terenie 4 diecezji poznali zapisy podstawy programowej katechezy. Nowa podstawa, zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, będzie obowiązywała w klasach 1 i 5 szkoły podstawowej oraz klasie 1 wszystkich szkół ponadpodstawowych od 1 września 2020 r.
Bożena Osik

6-12 lipca na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie odbyło się drugie szkolenie online Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii. W trakcie szkolenia nauczyciele religii zapoznali się z przepisami dotyczącymi oceniania na lekcjach religii. Ćwiczyli także formułowanie celów operacyjnych. Tworzyli również testy sprawdzające wiedzę uczniów. Ponad to uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz poznania narzędzia do tworzenia testów online.
Bożena Osik

8 lipca odbyły się w W-M ODN w Olsztynie warsztaty „Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej z matematyki”
Wojciech Andruszkiewicz

11 lipca minęło 100 lat od przeprowadzenia na Warmii, Mazurach i Powiślu plebiscytu. Celem głosowania było ustalenie przynależności terytorialnej tych obszarów do Polski lub Niemiec. I choć plebiscyt został przegrany, bo ostatecznie w granicach Rzeczypospolitej znalazły się tylko z terenu dzisiejszego woj. warmińsko-mazurskiego wsie Groszki, Czerlin, Lubstynek i Napromek, to przyczynił się do wzmocnienia poczucia polskości tych ziem.
Z okazji rocznicy odbyło się wiele uroczystości zarówno centralnych, jak i w regionie. W Lubstynku plebiscyt upamiętniono 10 lipca z inicjatywy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka oraz wójta gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego. Podczas uroczystości wystąpili zaproszeni gości, m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marcin Brzezin. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jóźwiak

19 lipca na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie zakończyła się druga edycja 30 – godzinnego szkolenia online Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online. Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kolonii pracowała przez trzy tygodnie, wykonując wskazane w sylabusie aktywności: wypowiedzi na forum, analiza materiałów, wykonywanie zadań, quizu oraz testu sprawdzającego.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

20 sierpnia w W-M ODN w Olsztynie odbyła się konferencja Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. W trakcie szkolenia nauczyciele religii poznali strukturę nowego dokumentu, w tym warunki realizacji nauki religii na wszystkich etapach edukacyjnych.
Bożena Osik

20 sierpnia w W-M ODN w Olsztynie odbyła się kolejna konferencja online Jak odczytywać nowy program do nauczania religii rzymskokatolickiej?. W trakcie warsztatów nauczyciele religii poznali budowę nowego programu oraz przyporządkowywali zapisy programowe do osiągnięć uczniów opisanych w podstawie programowej katechezy.
Bożena Osik

21 sierpnia w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki cz. 2. Podczas warsztatów nauczyciele tworzyli części labboka, które służą kreatywnemu utrwalaniu wiedzy. Uczestnicy zapoznali się również z budową i działaniem portalu Pinterest.
Bożena Osik

24 i 25 sierpnia odbyły się konferencje z języka angielskiego zawodowego. Pierwsza odbyła się w W-M ODN w Olsztynie, druga w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mrągowie. Konferencje prowadziła Agata Lichy wraz z przedstawicielem wydawnictwa Express Publishing – Dariuszem Kuleszą. Tematem szkolenia były metody, techniki oraz sposoby nauczania na języku angielskim zawodowym.
Agata Lichy

25 sierpnia odbyło się w W-M ODN w Olsztynie szkolenie „Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki”. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które przebiegły w miłej i konstruktywnej atmosferze.
Wojciech Andruszkiewicz

26 sierpnia odbyła się ponadprzedmiotowa konferencja realizowana w formule online Poczucie  (nie)skuteczności nauczycieli w  warunkach oświatowej (nie)pewności. Uczestniczyli w niej nauczyciele języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, chemii, przyrody). Szczególnym gościem spotkania była  Hanna Kędzierska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, reprezentująca  Katedrę Pedagogiki Społecznej, zajmująca się  tożsamością zawodową i edukacją profesjonalną nauczycieli. Wierzymy, że zaproponowane rozwiązania  i bogate refleksje dotyczące etapów odnajdowania się nauczycieli w czasach pandemii, pomogą nam, nauczycielom, spełniać swoją zawodową misję.
Alicja Szarzyńska, Elżbieta Jermacz

28 sierpnia w W-M ODN w Olsztynie odbył się kolejny warsztat w ramach projektu MEN – IPN „Korzenie totalitaryzmu”. Projekt realizowany jest w kilkunastu miastach Polski i koncentruje się na genezie dwóch XX-wiecznych zbrodniczych systemów: komunizmu i nazizmu. Celem warsztatów jest pomoc merytoryczna i metodyczna dla nauczycieli, aby łatwiej można było uczyć o tych niełatwych tematach w szkołach średnich i dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej. Pedagodzy mają szansę zapoznać się z ciekawymi tekstami źródłowymi, materiałem ikonograficznym i multimediami, które ułatwiają i uatrakcyjniają pracę z młodzieżą. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jóźwiak

28 sierpnia odbyły się warsztaty plastyczne-plenerowe „Kartka z zielnika”. Uczestniczy w nim nauczyciele mieli możliwość wypróbowania w pracy twórczej brushmarker – pisaki akwarelowe, idealne do malowania w plenerze. Zajęcia odbyły się w Olsztynie na terenie ogrodów przy ul. Oficerskiej.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

31 sierpnia 16 nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa ukończyło kurs Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej. Kurs trwał 30 godzin. Po zajęciach uczestnicy zdawali dwustopniowy egzamin (teoretyczny i praktyczny). Po zdanym egzaminie otrzymali uprawnienia do nauczania zajęć z zakresu pierwszej pomocy na okres 5 lat.
Ewa Wierczuk

31 sierpnia w W-M ODN w Olsztynie dwie grupy nauczycieli uczestniczyły w konsultacjach Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. W trakcie spotkania uczestnicy poznali podstawy prawne awansu zawodowego oraz zasady tworzenia planu rozwoju. W drugiej części nauczyciele mieli możliwość zadawania związanych z konstruowaniem wniosku oraz planu rozwoju.
Bożena Osik

Możesz również polubić…

Skip to content