W Ośrodku w wakacje

4 lipca 2022 r. w ramach wakacyjnych kursów organizowanych przez W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie Zróbmy sobie teatrzyk kamishibai. Teatrzyk kamishibai wywodzi się z Japonii. Jest to teatr słowa i obrazu. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką pracy z teatrem kamishibai oraz ukazanie jego szerokiego zastosowania w edukacji. Na zakończenie spotkania uczestnicy tworzyli swoje małe teatrzyki i wchodzili w rolę narratora. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

4 sierpnia przy lapidarium geologicznym na Dylewskiej Górze, w Wysokiej Wsi, rozpoczęto tworzenie równikowego zegara słonecznego. Projekt zegara został wybrany tak, aby wkomponować się w otoczenie zbudowanego w 2015 r. lapidarium (kolekcja skandynawskich głazów narzutowych).
W 2023 roku będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – jednego z najbardziej znanych polskich astronomów, kanonika warmińskiej kapituły, matematyka, ekonomisty, kartografa, lekarza.
Realizatorzy projektu na Wzgórzach Dylewskich: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Alicja Szarzyńska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

26 sierpnia na Wzgórzach Dylewskich odbyły się warsztaty terenowe. Uczestnicy odwiedzili ciekawe miejsca pod względem historyczno-przyrodniczym: Krąg Wspólnoty Kultur w Glaznotach, dolinę Gizeli, kurhan w Pietrzwałdzie, leśny cmentarz w Zajączkach z kaplicą grobową rodziny Kramerów, właścicieli dóbr w Zajączkach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

30 sierpnia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyła się konferencja nt. Bezpieczeństwo Państwa- nowe treści i umiejętności w podstawie programowej. W spotkaniu dla nauczycieli uczących przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli przedstawiciele 16 Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze przedstawili zasady identyfikacji zagrożeń cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi.
Funkcjonariusze Policji zaprezentowali zasady postępowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia cyberzagrożeń.
Przedstawiciel Straży Granicznej omówił rolę tego resortu w systemie bezpieczeństwa Państwa.
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby reprezentujący Straż Pożarną przedstawił zagadnienie reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi - zjawiska paniki oraz sposobów jej przeciwdziałania.
Realizator projektów adresowanych do młodzieży - instruktor survivalu - zaprezentował sposoby prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

 

 

Skip to content