W ośrodku w wakacje

Tradycją stało się już w naszym ośrodku przygotowywanie na okres wakacji specjalnej oferty szkoleniowej, która realizowana jest niezależnie od oferty rocznej. W tym roku nauczyciele konsultanci z Olsztyna i Filii w Olecku zaproponowali 40 różnych tematów szkoleń. Odbyło się łącznie 157 godzin zajęć, w których uczestniczyło 550 nauczycieli. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w zaproponowanych formach doskonalenia i zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową na rok szkolny 2017/2018. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Henryk Sienkiewicz

3-13 lipca 2017 r. przy wiejskim kościele gotyckim w Glaznotach (gm. Ostróda) odbył się plener artystyczny. Złożyły się na to dwa wydarzenia: plener malarski i plener rzeźby w kamieniu. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 malarzy z Iławy, Ostródy i Olsztyna oraz 7 rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Wieliczki. Wydarzenie zorganizowano w ramach długofalowego projektu „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach”. To kontynuacja działań, w ramach których we wrześniu 2015 r. społecznościom lokalnym zamieszkującym miejscowości Wzgórz Dylewskich udostępniono kamienny Krąg Wspólnoty Kultur.
Tematyka obu przedsięwzięć była osnuta na kanwie zintegrowanego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wzgórz Dylewskich – w wymiarze materialnym i niematerialnym.  Więcej informacji
Alicja Szarzyńska

Możesz również polubić…

Skip to content