W Ośrodku we wrześniu

4-8 września 2017 r. konsultanci Filii W-M ODN w Olecku przeprowadzili 5 powiatowych konferencji metodycznych w SP nr 1 w Gołdapi, SP nr 2 w Węgorzewie, SP nr 7 w Giżycku, SP nr 1 w Piszu, SP nr 1 w Olecku. Konferencje pt. “Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ponad 500 nauczycieli.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zbigniew Bogdan

9 września w ramach obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa w W-M ODN w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Wojewódzki Konkurs Fotograficzny – Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane. W konkursie udział wzięło 36 uczestników – uczniów ze szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli.  Uroczystość sponsorowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  Więcej informacji na temat podsumowania konkursu w zakładce OCEE.
Alicja Szarzyńska, Wojciech Tański

10 września  w ramach obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się zajęcia plenerowe – Droga w krajobrazie, krajobraz drogi. W trakcie pleneru jego uczestnicy, pod przewodnictwem dr. Wiesława Skrobota, zwiedzili urokliwe drogi Garbu Lubawskiego i Wzgórz Dylewskich. Poznali ich historię oraz walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe. Zajęcia te stały się pretekstem  do dyskusji nad interesującymi międzyprzedmiotowymi formami realizacji w szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – klasy IV-VIII. W trakcie pleneru zrodziła się wśród nauczycieli też smutna refleksja dotycząca szacunku miejscowej ludności, a raczej jego braku, do dorobku poprzednich pokoleń. Uświadomiono sobie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszych szkołach, w budowaniu poczucia przynależności do miejsca zamieszkania i dumy z niego.
Alicja Szarzyńska, Wojciech Tański

20 września w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora.
Uczestniczyło w nim 82 dyrektorów szkół i placówek, a także przedstawiciele organów prowadzących. Zaproszenie przyjął również Wamińsko- Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który przedstawił kierunki nadzoru pedagogicznego.
Nowym elementem będzie prezentacja przez dyrektorów – członków KAD przykładów dobrych praktyk realizowanych w szkołach, które są efektem uczestnictwa dyrektorów w wizytach studyjnych i spotkaniach seminaryjnych Klubu. Pierwsze dobre praktyki przedstawiła Elżbieta Dyrda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

26 września w Olsztyńskim Planetarium odbyła się, z udziałem szczególnych gości, konferencja podsumowująca wojewódzki konkurs filmowy „Obraz słowem i kolorem malowany”- promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2017 „Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu”.
Tematyczne prelekcje wygłosili: Konrad Lenkiewicz – olsztyński znawca i miłośnik X Muzy, filmoznawca i krytyk filmowy, dr Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, który zajmuje się społeczną i kulturową historią kina, pracownik SWPS w Warszawie i Magdalena Rudnicka – kierownik jedynej w naszym województwie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Olsztynku. W atmosferze serdeczności i kinowych wrażeń wręczono wszystkim uczestnikom nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji na temat podsumowania konkursu w zakładce OCEE.
Elżbieta Jermacz

29 września w ramach Europejskiej Nocy Naukowców, na terenie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, konsultanci W-M ODN w Olsztynie, Janusz Brojek i Leszek Kalinowski, prowadzili zajęcia warsztatowe z programowania ze Scottie GO!
Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, wzięło w nich udział ponad 80 dzieci ze szkół z Olsztyna, Działdowa, Ramsowa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Leszek Kalinowski

 

30 września w naszym Ośrodku odbyło się szkolenie w ramach wdrażania nowej podstawy programowej z języka polskiego – Projektowanie sukcesu edukacyjnego i egzaminacyjnego uczniów w ośmioletniej szkole podstawowej. Informator egzaminacyjny i podstawa programowa – relacje między dokumentami. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem polonistów, wzięło w nich udział ponad 80 osób. Trudne pytania i gorąca dyskusja potwierdziły wielką odpowiedzialność nauczycieli za przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego w ósmej klasie szkoły podstawowej.
Elżbieta Jermacz

Możesz również polubić…

Skip to content