W Ośrodku we wrześniu

1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie odbyła się konferencja Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady innowacyjnych rozwiązań Lego Education w edukacji wczesnoszkolnej. Adresatem konferencji byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentami byli Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka i Anna Andrzejczak- trener Lego  Education. Podczas konferencji prezentowano procedury związane z wprowadzeniem innowacji oraz przykłady innowacji. Ponadto przeprowadzono warsztat ukazując zastosowanie rozwiązań LEGO® Education w ramach innowacji metodycznej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

1 września odbyły się konsultacje online Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. Uczestniczący w konsultacjach nauczyciele kontraktowi: aktualne podstawy prawne oraz cechy i zasady tworzenia planu rozwoju. Pozostały czas konsultacji został przeznaczony na udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki konsultacji.
Bożena Osik

2 wrześniaw Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja metodyczna „Jak uczyć o teorii ewolucji biologicznej? Aktualności biologiczne”. Konferencja adresowana była do nauczycieli biologii.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa

5 września odbyła się wideokonferencja na temat Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady aktywności typu hands-on w edukacji matematycznej. Celem konferencji było zachęcenie nauczycieli do wprowadzania innowacji w swoich szkołach. Gościem specjalnym szkolenia był Wojciech Jan Zuziak-certyfikowany trener Akademii LEGO® Education, który w ramach warsztatu ukazał sposoby aktywnego nauczania matematyki z wykorzystaniem klocków LEGO®. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

5 września odbyła się konferencja Jak nauczać etyki online. Prowadząca omówiła podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. Później nauczyciele poznali formy wsparcia proponowane przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie. W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchali wykładu na temat metod i form nauczania etyki online. Konferencję zakończyła prezentacja oferty W-M ODN w Olsztynie oraz form współpracy nauczycieli etyki.
Bożena Osik

5 września nauczyciele języka polskiego uczestniczyli   w zajęciach  „Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego- wnioskowanie o skuteczności nauczania”. W centrum uwagi była macierz wyników egzaminacyjnych i bardzo dobrze przygotowana przez System Informacji Oświatowej analiza ilościowa . Żałujemy, że dyrektorzy szkół nie udostępniają tych danych nauczycielom. Może nie wiedzą o ich istnieniu?
Elżbieta Jermacz , Paweł Wyszkowski

9 września odbyło się szkolenie na temat Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami? Było to pierwsze szkolenie z edycji „Nauczyciel na starcie”. Adresatem warsztatów byli nauczyciele rozpoczynający swoją karierę zawodową lub nauczyciele z bardzo krótkim stażem. Jego celem było ukazanie sposobów nawiązania skutecznej współpracy z rodzicami. Agnieszka Spikert

10 września na platformie Meet Google kolejna grupa nauczycieli religii uczestniczyła w konferencji online Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Od 1 września 2020 r. nauczyciele, uczący w klasach pierwszych oraz piątych szkół podstawowych, a także pierwszych ponadpodstawowych, realizują podstawę programową katechezy zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 r.
Bożena Osik

12 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego odbyły się bezpłatne warsztaty terenowe „W drogę - szlakiem szkół polskich na Warmii”. Celem warsztatów było przypomnienie bohaterskich losów oświatowych działaczy polskich na Warmii w okresie międzywojennym, odkrywanie turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych regionu. W warsztatach wzięło udział 26 osób. Uczestnicy poznali historię polskich szkół odwiedzając miejsca, w których mieściły się szkoły w Olsztynie, Jarotach, Nowej Kaletce, Purdzie, Pluskach, Unieszewie i Gietrzwałdzie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jóźwiak i Alicja Szarzyńska

12 września odbyły się warsztaty na temat Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym. Celem szkolenia było zachęcenie nauczycieli do wspólnego muzykowania z dziećmi na flażoletach. Podczas warsztatów zaprezentowano sposób gry na flażolecie oraz  metodykę wprowadzenia flażoletu w pracy z dziećmi młodszymi.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

12 września poloniści wszystkich etapów edukacyjnych  uczestniczyli w seminarium A-68 Elementy coachingu w pracy nauczyciela - interaktywny proces rozwoju i  poszukiwania sensu oraz doskonalenia siebie i uczniów. Pod kierunkiem dra T. Staniszewskiego upewnialiśmy się, że w codziennej pracy jesteśmy  przy uczniu i z uczniem, jesteśmy  świadkami  jego rozwoju i zależy nam na jego sukcesie. Dobrze byłoby  świadomie   stosować  elementy technik coachingowych,  jeżeli nadal chcemy  doskonalić siebie i ucznia.
Elżbieta Jermacz

16 września odbyła się wideokonferencja na temat Wdrożenie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym. Gościem specjalnym wideokonferencji a zarazem prelegentem była Dorota Dziamska - koordynator podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji było ukazanie sposobów wdrażania podstawy programowej w warunkach zdalnego nauczania. Na zakończenie konferencji  nauczyciele mieli okazję zadawać pytania prelegentce. Agnieszka Spikert

19 września w ramach obchodów EDD, realizowanych w tym roku pod hasłem „Moja droga” - odbyły się warsztaty terenowe „Drwęck – źródła, drogi, rozdroża”. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele geografii i historii szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy z Pracownią Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie. Więcej informacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Alicja Szarzyńska, Iwona Jóźwiak

20 września na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie zakończyło się 80 – godzinne szkolenie online Rola i zadania opiekuna stażu. W ciągu czterech tygodni nauczyciele dzielili się wiedzą i doświadczeniami, pisząc posty na forum, analizowali zamieszczone materiały oraz wypełniali testy sprawdzające wiedzę. W każdym tygodniu mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach online.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

 21 września w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia w Olsztynie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej. Szkolenie obejmowało prezentację teatrzyku kamishibai – jego historię, zasady opowiadania i pokazywania; zapoznanie z materiałami edukacyjnymi z wybranych pakietów edukacyjnych krótkie podsumowanie wyników badań na temat edukacji globalnej w edukacji szkolnej i podręcznikach; porady gdzie szukać pomysłów na edukację globalną. Współorganizatorem warsztatów był Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
Alicja Szarzyńska

23 września w Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja metodyczna „Zdjęcia satelitarne, czyli geografia w praktyce. Ruchy Ziemi i związane z nimi obliczenia… Aktualności geograficzne”. Konferencja adresowana była do nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Alicja Szarzyńska, Alicja Matusewicz

23 września w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty na temat Zaspokajanie rozwojowej potrzeby ruchu dzieci poprzez zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać zabawy podwórkowe oraz pląsy, rymowanki i zabawy paluszkowe. Ponadto modyfikowano stare zabawy i pląsy  aby dostosować je do obecnych warunków jakie narzuca reżim sanitarny. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Iwona Jurczak, Ewa Kopacka

23 września zainteresowani  poloniści uczestniczyli  w spotkaniu online „Funkcjonalne nauczanie gramatyki języka polskiego - refleksje poegzaminacyjne”. Przedmiotem naszej uwagi była bardzo trudna konstrukcja zadań egzaminacyjnych dotyczących gramatyki i wszechobecna dominacja kategorii B w najwyższych poziomach tęczy Patrzałaka.
Elżbieta Jermacz

24 września odbyło się szkolenie na temat Z której strony?- Kształtowanie orientacji w przestrzeni w edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Jego celem było ukazanie trudności jakie napotyka dziecko w procesie kształtowania orientacji w przestrzeni. W czasie spotkania zaprezentowano wiele zabaw i ćwiczeń, które pomagają dzieciom młodszym w kształtowaniu zrozumienia pojęć związanych z przestrzenią. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

25 września  Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. 22 osoby zapoznały się z aktualnymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. Konsultant Bożena Osik omówiła ścieżkę awansu nauczyciela (od stażysty do nadania tytułu honorowego profesora oświaty). Nauczyciele mogli także zadawać pytania związane z przebiegiem rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
Bożena Osik

26 września odbyły się warsztaty na temat Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom idei oceniania kształtującego oraz niektórych jego elementów.  Uczestnicy podczas kursu ćwiczyli formułowanie celów, nacobezu oraz informacji zwrotnej, poznawali zasady tworzenia tzw.OK-zeszytów.  Ponadto  Ewa Kopacka zaprezentowała nauczycielom OK-zeszyty, które prowadzili jej uczniowie.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

26 września Zbigniew Bogdan ukończył kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa. Wiedzę i umiejętności nabyte podczas kursu będzie przekazywał nauczycielom zainteresowanym organizacją szkolnych wycieczek rowerowych.
Zbigniew Bogdan

26 września nastąpiła inauguracja Klubu Pomysłowego Katechety – sieć współpracy i samokształcenia. Na początku zgromadzeni wysłuchali wykładu dotyczącego 30 - lecia powrotu religii do szkół. W dalszej części spotkania katecheci opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z rozpoczęciem pracy w szkole. Nauczyciele zapoznali się także z informacjami dotyczącymi: nowego dokumentu katechetycznego „Dyrektorium o Katechizacji”, nowych podręczników dopuszczonych na terenie Archidiecezji Warmińskiej oraz wybranych aktów prawnych. Kolejne spotkanie sieci odbędzie się 14 listopada 2020 r.
Bożena Osik

27 września odbyły się warsztaty na temat  Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Jego celem było ukazanie sposobów wykorzystania kształtów Numicon w procesie kształtowania pojęć matematycznych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać klocki Numicon i doświadczyć atrakcyjności zabaw i ćwiczeń z ich wykorzystaniem. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

28 września na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie rozpoczęła się druga edycja 80 – godzinnego szkolenie online Rola i zadania opiekuna stażu. Grupa nauczycieli będzie pracowała przez 4 tygodnie. Szkolenie składa się z czterech modułów: przepisy prawa, zadania opiekuna cz. 1 (planowanie, uczenie się dorosłych, monitorowanie stażu, działania opiekuna), zadania opiekuna cz. 2 (metody nauczania, obserwacja zajęć, informacja zwrotna, projekt oceny), zadania opiekuna cz. 3 (role pełnione przez opiekuna stażu, autoprezentacja, wskazówki przed komisją, przebieg komisji kwalifikacyjnej). Fakultatywnie: nauczyciele mogą uczestniczyć w cotygodniowych konsultacjach online. Szkolenie zakończy się 25 października.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

28 września w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się spotkanie online Projektowanie pracy zdalnej szkoły/przedszkola - edukacja klimatyczna i na rzecz zrównoważonego rozwoju w działaniach modelujących postawy uczniów.
W wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele MSZ oraz regionalne koordynatorki Edukacji Globalnej województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba. W ramach spotkania zaprezentowano dotychczasowe, innowacyjne formy pracy ze szkołami i przedszkolami oraz wypracowano rekomendacje do dalszej współpracy.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Małgorzata Burba

29 września odbyły się warsztaty „Niekonwencjonalne sposoby upowszechniania rozwoju religijnego uczniów – z elementami makramy” przeprowadzone przez Martę Rózio. Uczestnicy mieli między innymi, okazję wykonać różańce z wykorzystaniem splotów makramy. Nauczyciele zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w czasie spotkań z dziećmi czy młodzieżą w czasie lekcji czy zajęć pozalekcyjnych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Marta Rózio

30 września w Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja "Doświadczalne odkrywanie praw przyrody na lekcjach przy pomocy TIK". Rozpoczęliśmy seansem pod kopułą "W poszukiwaniu ciemnej materii".
Tomasz Sobiepan, przedstawiciel firmy Pasco, zaprezentował pomoce dydaktyczne pozwalające na ilustrowanie lekcji pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez uczniów. Jeden z pokazów dotyczył określania pH płynów. Drugi dotyczył reakcji komputera na siłę nacisku przekraczającą ustalaną wartość. W konferencji wzięło udział 43 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Leszek Kalinowski, Julita Majewska

30 września nauczyciele stażyści uczestniczyli w szkleniu Edukacja prawna nauczyciela stażysty. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi terminami i zasadami prawa. Poznali także budowę aktów prawnych oraz rodzaje publikatorów.
Bożena Osik

Skip to content