W Ośrodku we wrześniu

 1 września 2022 roku odbyła się konferencja Edukacja przez ruch jako wyznacznik pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie odbyło się w Spintegracji a jego adresatem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Gościem specjalnym była dr Zuzannna Jastrzębska – Krajewska- @Pani Zuzia (ekspert do spraw edukacji matematycznej dzieci młodszych). Celem szkolenia było ukazanie znaczenia ruchu w procesie uczenia się dzieci młodszych.
3 września miała miejsce druga edycja tegorocznej Konferencji metodycznej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne. Tym razem podjęliśmy wieloaspektowo temat zdrowia i ekologii. Zgodnie z cenną tradycją swoje miejsce znalazła także prezentacja aktualnej oferty Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie (dziękujemy pani Klaudynie Bociek).
Konferencja odbyła się w formule hybrydowej łączącej spotkanie stacjonarne z transmisją on-line.
Dziękujemy uczestnikom konferencji za przyjęcie zaproszenia i życzymy wcielania konferencyjnych inspiracji w życie.
Marcin Jaroszewski

10 września odbyła się wycieczka edukacyjna po biskupiej Warmii (Lidzbark Warmiński, Krosno, Chwalęcin). Realizowana ona była w ramach projektu związanego z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika: Na szlaku z Kopernikiem – miejsca, gdzie żył i pracował wielki astronom. W programie: zwiedzanie zamku w Lidzbarku Warmińskim; zwiedzanie gotyckiego Kościoła św. Piotra i Pawła, zwiedzanie Oranżerii - dawnego letniego pawilonu ogrodowego biskupów Warmińskich, dzisiaj Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej; zwiedzanie ogrodu biblijnego przy kościele św. Andrzej Boboli. Krosno - zwiedzanie sanktuarium. Chwalęcin to jedno z ośmiu miejsc pielgrzymkowych znanych na Warmii.
Zajęcia prowadzili: Izabela Treutle (przewodnik turystyczny), ks. Piotr Wiśniewski (doradca metodyczny W-M ODN).
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

10 września w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie Uczę bez stopni - ocenianie kształtujące i OK zeszyty w edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników w tajniki oceniania kształtującego. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu mieli możliwość poznania praktycznych rozwiązań stosowanych w ocenianiu kształtującym w I etapie edukacji.
Agnieszka Spikert

13 września odbyło się webinarium „Lasoterapia szansą na zdrowe życie”, w którym udział wzięło pond 30 nauczycieli.  Dlaczego dobrze czujemy się w lesie? Jakie są drogi oddziaływania lasu na zdrowie człowieka? Czym jest a czym nie jest lasoterapia? Czy to naprawdę działa, czy są na to dowody naukowe? Kto może być lasoterapeutą? Spotkanie prowadziła dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna.
Alicja Szarzyńska

13 września w formule online odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora - tematem spotkania było "Planowanie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów prawa oświatowego" gościliśmy Anitę Plumińską - Mieloch, Dyrektorkę Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu - Szkoły Podstawowej i Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego, Profesorką Oświaty, wyróżnioną w konkursie Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019, niezwykle twórczą, kreatywną, aktywną i innowacyjną Zarządzającą.
Ewa Nosowicz

15 września odbyło się szkolenie „Przystanek 1. Twórcze myślenie.- Co definiuje twórcze myślenie?”. Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Przystanek-Twórcze myślenie” obejmującego pięć szkoleń. Podczas kolejnych szkoleń uczestnicy będą mieli okazję poznać techniki i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Zapraszamy na kolejne spotkania.
Agnieszka Spikert

17 września, w ramach 30. polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się warsztaty terenowe „Lubajny-Zwierzewo – skrajobrazowanie czyli powrót do dobra wspólnego”. Wędrówkę rozpoczęliśmy od starego cmentarza w Zwierzewie, gdzie wspólnie z uczestnikami odkrywaliśmy tajemnice roślin, które tu niegdyś posadzono. Nazwaliśmy to miejsce „ogrodem pamięci” i postanowiliśmy, że w przyszłości przy bramie cmentarnej stanie tablica opisująca bogactwo roślinne cmentarza. Następnie trasa warsztatów powiodła nas w kierunku Lubajn - do bagna nazywanego przed II wojną światową Piekłem. W Lubajnach odwiedziliśmy pozostałości dawnego majątku. Zastanawialiśmy się, jaką funkcję może mieć w przyszłości zrujnowany dziś dwór i zabudowania folwarczne. Skrajobrazowanie podjęte podczas naszych warsztatów służyło uświadomieniu tego wspólnego dziedzictwa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Wiesław Skrobot

17 września odbyło się szkolenie „Zróbmy sobie teatrzyk kamishibai”. Miało ono charakter warsztatowy. Podczas spotkania zaprezentowano teatrzyk kamishibai, jego historię i metodykę pracy z teatrzykiem. Odbiorcy szkolenia również uczestniczyli w spektaklu z wykorzystaniem teatru kamishibai oraz tworzyli swój miniteatrzyk i wykonali do niego karty.
Agnieszka Spikert

19 września odbyło się spotkanie online „Certyfikat Szkolnego Ogrodu – Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym” (grupa I), w którym udział wzięło ponad 20 nauczycieli. Podczas spotkania zostały przedstawione szczegóły dotyczące realizacji zadania konkursowego, w tym instrukcje dotyczące nagrania filmu oraz umieszczenia go na kanale You Tube.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

23 września, w pierwszy dzień astronomicznej jesieni, w Olsztyńskim Obserwatorium Astronomicznym o godzinie 21.00 odbyło się szkolenie „Nocne pokazy nieba w Obserwatorium Astronomicznym - wędrówka po rozgwieżdżonym niebie”. Tego dnia niebo było zachmurzone i nie można było prowadzić bezpośrednich obserwacji nieba. Dlatego też uczestnicy, pod kierunkiem astronoma, uczyli się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne gwiazdozbiory na obrotowej mapie nieba, którą każdy otrzymał. Roczna wędrówka naszej Ziemi wokół Słońca sprawia, iż nocne niebo zmienia swój wygląd wraz z porami roku. Na drugim piętrze Obserwatorium uczestnicy zwiedzili wystawę meteorytów. Zgromadzone okazy są źródłem informacji o genezie i budowie ciał Układu Słonecznego.
Na zakończenie zajęć uczestnicy oglądali niebo przez teleskop i podziwiali Olsztyn nocą.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

24 września odbyły się warsztaty terenowe: Miejsca pamięci poświęcone I wojnie światowej, a przyroda i turystyka w powiecie szczycieńskim. Nauczyciele rozpoczęli wycieczkę od zwiedzenia kościoła ewangelickiego w Pasymiu, gdzie obejrzeli między innymi tablice poświęcone poległym w trakcie I wojny światowej członkom parafii. Z Pasymia wycieczka udała się na cmentarz ewangelicki w Szczytnie a następnie do Karolinki, gdzie znajduje się pomnik generała Samsonowa. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił cmentarz w Księżym Lasku i Klon, w którym oprócz drewnianych chałup zobaczyć można przerobiony na przydrożny krzyż pomnik upamiętniający mieszkańców wsi poległych w trakcie Wielkiej Wojny. Pomnik ten stoi pod posadzonym w 1900 r. dębem upamiętniającym osiemnaste urodziny niemieckiego następcy tronu - Wilhelma Hohenzollerna. Ostatnim punktem programu były Dźwierzuty i najlepiej zachowany mazurski cmentarz z kwaterami z I wojny światowej. Zajęcia były nie tylko ciekawą lekcją historii, ale również pretekstem do szerszego poznania mazurskiej przyrody. Zajęcia poprowadził historyk Witold Olbryś.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

24 września odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Pomysłowego Katechety 2022 w bieżącym roku szkolnym. Szósty rok spotkań sieci rozpoczęły rozważania na temat pięciu warunków sakramentu pokuty. Konwersatorium na ten temat poprowadził ks. Roman Wiśniowiecki – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Korzystając z bogatego doświadczenia duszpasterskiego, Ksiądz prelegent wyczerpująco przedstawił znaczenie i sposoby realizacji poszczególnych warunków dobrej spowiedzi. W drugiej części spotkania konsultant Bożena Osik przedstawiła informacje dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, m. in w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela.
Bożena Osik

27 września w Multikinie odbył się bezpłatny pokaz filmu „Serce dębu”, w którym udział wzięło ponad 100 nauczycieli. Ten widowiskowy film miał niezwykłą, godną wszystkich filmowych nagród obsadę: wiewiórki, ryjkowce, sójki, mrówki, myszy polne… Cały ten mały, tętniący życiem, brzęczący i cudowny wszechświat zależy od owego dostojnego drzewa, czerpiąc od niego pożywienie i schronienie, od korzeni aż po gałęzie. Uczestnicy pokazu poznali wpadających z wizytą przyjaciół, zbłąkanych wędrowców, czułych kochanków, złych sąsiadów oraz bezwzględne drapieżniki.
Alicja Szarzyńska


30 września na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich odbyły się w warsztaty terenowe „Głazy, głaziki i kamyki – geologia na wyrywki”. W zajęciach udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie i Szkoły Podstawowej w Lipowie. W lapidarium geologicznym (kolekcja skał polodowcowych) uczniowie ćwiczyli umiejętność rozpoznawania skał i skamieniałości. Poznali również zasadę działania równikowego zegara słonecznego, który znajduje w pobliżu lapidarium. Natomiast w Glaznotach poznali różnorodność skał w kręgu wspólnoty kultur.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

 

Możesz również polubić…

Skip to content