W Ośrodku we wrześniu

8 września 2015 r. w  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie zatytułowana Działaj dziś, myśl o jutrze! Realizacja założeń edukacji globalnej w pracy szkół zgodnie z ideą Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.
W spotkaniu wzięli udział posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, jednostek samorządu  terytorialnego, instytucji działających na rzecz edukacji globalnej, dyrektorzy szkół, nauczyciele różnych etapów edukacyjnych.
Konferencja służyła wymianie myśli i doświadczeń, prezentacji innowacyjnych działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej realizowanych w placówkach oświatowych regionu północno-wschodniej Polski. Doskonale wpisała się w priorytety MEN na rok szkolny 2015/ 2016 – Rok Otwartej Szkoły.
W fantastyczną podróż do Republiki Buriacji  i wielu ciekawych zakątków Ziemi zabrał uczestników konferencji Andrzej  Malinowski – podróżnik z Mazur,  odwiedził już 100 krajów świata, wędrował po Brazylii, Paragwaju, Urugwaju, Argentynie, Dominikanie i Haiti, ale i dyrektor szkoły, nauczyciel.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, był  to czas refleksji, wymiany myśli i doświadczeń, inspiracji, przedstawienia ciekawych  przedsięwzięć. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.
Małgorzata Burba

11 września w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie  w Klubie Aktywnego Dyrektora, w którym wzięło udział 62 dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Gościem Klubu Aktywnego Dyrektora była Grażyna Przasnyska – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
Tematyką spotkania był  Nadzór pedagogiczny dyrektora  szkoły  w roku szkolnym 2015/16 – aktualności i  zmiany. Spotkanie prowadziła Pani Anna Gocłowska – kierownik Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Monitorowania Podstawy Programowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynator projektu systemowego Nadzór pedagogiczny – etap III. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

30 września w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, a także przedstawiciele Powiatu Giżyckiego – realizatorzy projektu współpracy regionów.
Konsultanci regionalni Programu Erasmus+ Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady działania programu oraz warunki uczestnictwa w sektorze Edukacja szkolna. Ewa Kopacka (Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie) oraz Katarzyna Kowalska (Gimnazjum nr 2 w Ełku) – realizatorki projektów w ramach Programu podzieliły się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi i przygotowania wniosku o dofinansowanie. Spotkanie przyczyniło się do wzrostu wiedzy uczestników spotkania,  czego wyrazem były ich  bardzo pozytywne opinie.
Ewa Nosowicz

Skip to content