W Ośrodku we wrześniu

11 września 2016 r. w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach odbyła się wycieczka edukacyjna „Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia” – bogactwo różnorodności cywilizacyjnej oraz przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic, finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Udział w niej wzięły 34 osoby, głównie nauczyciele języka polskiego, które zwiedziły, m.in.: kościół ewangielicko-augsubrski z przełomu XVII i XVIII wieku w Sorkwitach; dawny kościół ewangelicki, obecnie katolicki, z obrazem Opłakiwanie Chrystusa G. Muziano z XVI w. w Ukcie; rezerwaty „Krutynia Górna”, „Królewskie Sosny” i biosfery; śluzy Guzianki, mariny, wyłuszczarnię nasion w Rucianem Nidzie; klasztor i cmentarz starowierców z XIX wieku w Wojnowie. Merytorycznie wycieczkę prowadził przewodnik, Jerzy Popiołek, a za jej stronę metodyczną odpowiadali konsultanci: Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański.
Wojciech Tański

16 - 21 września odbyły się w czterech szkołach powiatu ełckiego i oleckiego  lekcje otwarte z  z historii najnowszej IPN  “Dwie okupacje – rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r”.
Jacek Rutkowski

17 września rozpoczęły się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą realizowane wg nowego – z 2015 roku – programu przyjętego przez MEN. Kurs rozpoczęło 25 uczestników, nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa. Zakończenie kursu przewidywane jest na maj 2017 r. Pomimo uruchomienia aktualnej edycji zgłoszenia osób chętnych ciągle spływają. W tej sytuacji możliwe jest uruchomienie w niedługim czasie kolejnej edycji kursu.
Józef Paszuk, kierownik kursu

17 września 45 polonistów wzięło udział  w objazdowym  spotkaniu edukacyjnym tropem obiektów sakralnych i pałacowych – „…nie depczcie przeszłości ołtarzy” - kultura Warmii i pogranicza w świątyniach oraz pałacach zapisana.
Zajęcia odbywały się w ramach    Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2016
„GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ – ŚWIĄTYNIE, ARCYDZIEŁA, POMNIKI”
Odwiedziliśmy:
- Rasząg - neoromański kościół ewangelicko-augsburski  z 1925 roku zbudowany z kamienia polnego;
- Łężany - neobarokowy pałac rodziny Fischer z 1910 roku, obecnie własność UWM ;
- Świętą Lipkę - barokową bazylikę z obejściem krużgankowym i klasztorem z XVIII wieku;
- Reszel - gotyckie mosty z XV wieku oraz  wieżę  gotyckiego kościoła Piotra i Pawła ;
- Galiny - pałac rodu von Eulenburg z końca XVI wieku z zabudowaniami gospodarczymi z XVIII-XX wieku, obecnie hotel;
- Lidzbark Warmiński - barokowo- klasycystyczną oranżerię biskupa Ignacego Krasickiego z XVIII wieku z częścią ogrodów i fontannami;
- Głotowo - Kalwarię Warmińską z 1894 roku.
Rewelacyjnym przewodnikiem był Jerzy Popiołek, dydaktycznym wykorzystaniem zdobytych doświadczeń w praktyce szkolnej zajmowali się: Elżbieta Jermacz, Alicja Szarzyńska, Wojciech Tański – konsultanci W-M ODN w Olsztynie
Elżbieta Jermacz

23 - 25 września w Krakowie, konsultanci Elżbieta Jermacz i Wojciech Tański, uczestniczyli w XXII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej na temat: Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli. Jest to okazja do corocznych inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń i poznawania nowatorskich rozwiązań z zakresu diagnostyki edukacyjnej. W tym roku można było uczestniczyć w niezmiernie kreatywnych pięciu warsztatach prowadzonych przez pracowników ASP w Krakowie, trzech sesjach plenarnych, sześciu sesjach tematycznych i czterech panelach dyskusyjnych. Poruszane na nich zagadnienia można zamknąć w postulacie: pozwólmy uczniom na uzewnętrznianie ich kreatywności, dostrzeżmy i doceńmy ją oraz nauczmy się ją oceniać.
Wojciech Tański

24 września odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji kursów języka angielskiego dla wszystkich nauczycieli, w tym dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Kursy przygotowują do zdania egzaminu Pearson Test of English General Level 3, który jest niezbędny do uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Pokłosiem tego spotkania jest uruchomienie dwóch nowych kursów dla grup o różnym poziomie zaawansowania. Jest to już piąta edycja kursów przygotowanych przez W-M ODN w Olsztynie we współpracy ze szkoła językową  Modern School z Olsztyna. Pierwsze zajęcia odbędą się 3 października 2016 r. w siedzibie Ośrodka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania
Henryk Sienkiewicz

30 września odbyła się narada dyrektorów szkół z  powiatu oleckiego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku “Mazury Garbate”.  Na spotkaniu był obecny Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w Olsztynie.
Po spotkaniu  Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w Olsztynie, złożył wizytę w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filii w Olecku. Podczas wizyty były poruszane tematy współpracy Ośrodka z KO w Olsztynie i Delegaturą KO w Ełku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zbigniew Bogdan

Możesz również polubić…

Skip to content