Wydarzyło się w Ośrodku w czerwcu

10-13 czerwca 2015 r. 40 dyrektorek przedszkoli z naszego województwa w ramach sieci wsparcia moderowanej przez Teresę Pupel konsultanta W-M ODN w Olsztynie wzięło udział w wyjeździe studyjnym nt. Walory projektów edukacyjnych realizowanych na platformie E-Twinning na przykładzie Wrocławia, Jeleniej Góry, Piechowic i Pragi. Dzięki wyjazdowi poznałyśmy największe przedszkole w Polsce - 18 oddziałowe Przedszkole nr 77 we Wrocławiu, jak też małe przedszkola w Piechowicach czy też „tylko” 7 oddziałowe przedszkole w Jeleniej Górze. Bardzo zaciekawiło nas przedszkole w Pradze prowadzone przez Polki. Przedszkole jest międzynarodowe, więc językiem komunikacji jest angielski. Wiele podpatrzonych tam rozwiązań można przenieść na nasz grunt. Porównywanie naszych przedszkoli wypadło bardzo pozytywnie, szczególnie gdy chodzi o poziom pracy, realizowane programy, podjęte innowacje. Najbardziej zdumiała dyrektorki informacja, że takiej formy szkolenia jak wyjazd studyjny nie organizują inne Ośrodki w Polsce. Będąc w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze nas pytano jak to zrobić, by móc korzystać z takiej formy szkolenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Teresa Pupel

11 czerwca Zbigniew Bogdan uczestniczył w regionalnej konferencji pt. "Olecko – miasto aktywne sportowo"zorganizowanej przez burmistrza miasta Olecko we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegaturą w Ełku.
Zbigniew Bogdan

13 czerwca w naszym Ośrodku dwudziestu jeden nauczycieli przedszkoli przystąpiło do  międzynarodowego egzaminu Pearson Test of English General Level 3. Przeprowadziła go szkoła językowa Modern School z Olsztyna, która  jest jedynym akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym  Egzaminów PTE General oraz PTE Young Learners w województwie warmińsko-mazurskim.
Egzamin w naszym Ośrodku jest efektem współpracy z Modern School w Olsztynie w zorganizowaniu kursów języka angielskiego, adresowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pragnących uzyskać kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Zdjęcia z egzaminu Informacja o egzaminie PTE General
Henryk Sienkiewicz

12-14 czerwca pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału" upłynął IV Krajowy Kongres Misyjny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kongresowych stacjach misyjnych w którym uczestniczyła  Zuzanna Hołubowicz. W Kongresie wzięło udział ponad 700 osób: biskupi, dyrektorzy diecezjalni PDM i delegaci biskupa ds. misji, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry i bracia z wielu zgromadzeń, klerycy WSD, misjonarki i misjonarze, wierni świeccy, młodzież zaangażowania w dzieła misyjne.
www.youtube.com/watch?v=4x9C0yjAMdY&feature=youtu.be
Zuzanna Hołubowicz

21 czerwca 21 osób ukończyło kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy". Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kurs ten nadaje uprawnienia do prowadzenia zajęć w okresie 5 lat.
Ewa Wierczuk

26 czerwca Zbigniew Bogdan i Zuzanna Hołubowicz włączyli się we wspieranie lokalnego partnerstwa oraz koalicji na rzecz budowania w Ełku i powiecie ełckim Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego na lata 2016-2022.
Zbigniew Bogdan, Zuzanna Hołubowicz

26-28 czerwca w ramach wakacyjnego wsparcia nauczyciele religii uczestniczyli w zregenerowaniu sił witalno-duchowych na Akademii Duchowości "Integralny charakter rozwoju nauczyciela". Uczestniczyli  aktywnie w zajęciach intelektualno-duchowych. Różnorodne formy służące budowaniu wspólnoty katechetycznej podobały się uczestnikom co pozwoliło zdystansować się do codziennych obowiązków szkolnych. Szkolenie było zorganizowane dzięki współpracy W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku z Wydziałem Katechetycznym Ełckiej Kurii Diecezjalnej i Wyższym Seminarium Duchownym.
Zuzanna Hołubowicz

Możesz również polubić…

Skip to content