Wyniki konkursów przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 W-M ODN w Olsztynie był realizatorem konkursu przedmiotowego z z języka polskiego, matematyki i fizyki dla uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Informujemy, że listy laureatów i finalistów, arkusze konkursowe oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego zostały opublikowane na stronach internetowych KO w Olsztynie (laureaci i finaliści oraz arkusze i modele odpowiedzi).

Tegorocznym laureatom i finalistom konkursów oraz ich nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy! Konsultanci W-M ODN w Olsztynie  – przewodniczący komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Henryk Sienkiewicz, Wojciech Tański i Leszek Klinowski

Skip to content