Wyniki konkursu na fraszkę o Mikołaju Koperniku

Przedstawiamy Państwu wyniki konkursu literackiego na napisanie fraszki poświęconej osobie Mikołaja Kopernika. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego, a zorganizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Pracownię Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie. Miał na celu uświetnienie Roku Kopernikowskiego w 550.rocznicę urodzin astronoma.

Na konkurs wpłynęło ponad 40 fraszek. Komisja konkursowa w składzie: Alicja Szarzyńska, Wiesław Skrobot, Katarzyna Pietrzyk wyłoniła wyróżniające się prace, z czego zostało nagrodzonych 17.

 

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu (wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród) odbędzie się na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie 31 maja 2023 roku (środa) w godz. 13.00 - 14.30. W ramach spotkania zostało również zaplanowane zwiedzanie ruin zamku w Lubawie. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaproszenia na podsumowanie zostaną przesłane pocztą mailową. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom udziału w konkursie, a nagrodzonym i wyróżnionym szczególnie winszujemy talentu oraz zaangażowania. 

Również dziękujemy nauczycielom języka polskiego, którzy zgłosili uczniów do konkursu oraz wspierali w konkursowym zadaniu.

Katarzyna Pietrzyk, Alicja Szarzyńska

Sporządziła:
Katarzyna Pietrzyk
pietrzyk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content