XV Forum Wychowawcze Szkół “Szkoła wierna dziedzictwu”

Szanowni Państwo,
dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości i propagowania w polskiej szkole dziedzictwa, któremu mamy być wierni organizujemy pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty XV Forum Wychowawcze Szkół "Szkoła wierna dziedzictwu".

Zapraszamy serdecznie do udziału w proponowanym przedsięwzięciu.

Sporządziła:
Zuzanna Hołubowicz
holubowicz@wmodn.olsztyn.pl

Telefon: 87 621 78 13

Skip to content