Zadania i obowiązki dyrektora szkoły dotyczące organizacji kształcenia uczniów /słuchaczy z Ukrainy

Zapraszamy na konferencję dla dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego:
„Zadania i obowiązki dyrektora szkoły dotyczące organizacji kształcenia uczniów/słuchaczy z Ukrainy”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje konferencję dla dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczącą zadań i obowiązków dyrektora szkoły wynikających z organizacji kształcenia uczniów/słuchaczy z Ukrainy

  • konferencja prowadzona będzie w formie online, w trzech terminach, z podziałem na powiaty;
  • szkolenia przeznaczone są dla dyrektorów szkół;
  • zgłoszeń należy dokonywać do 24 marca 2022 (czwartek), do godziny 15.00, wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  • link do spotkanie zostanie przesłany na podany w formularzu adres e-mail w dniu 25 marca 2022, do godziny 15.00;
  • ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń na poszczególne terminy.

Terminy:

  1. 28 marca 2022 r., godzina 11.00; dla szkół z powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski i miasto Elbląg, ełcki, giżycki - formularz zgłoszeniowy

  2. 29 marca 2022 r., godzina 11.00; dla szkół z powiatów: gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński bez miasta Olsztyn - formularz zgłoszeniowy

  3. 30 marca 2022 r., godzina 11.00: dla szkół z powiatów: miasto Olsztyn, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski - formularz zgłoszeniowy

W imieniu Dyrektora
W-M ODN w Olsztynie
pozdrawiam i zapraszam,

Józef Paszuk

Sporządził:
Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 14

 

Skip to content