Zapraszają do udziału w projekcie „Tworzenie programów nauczania…”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Potrzeba tego przedsięwzięcia wynika ze świadomości rosnących zależności między edukacją i rynkiem pracy oraz konieczności holistycznego kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencje matematyczne, podstawowe naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie.

Informujemy, że przewidziane są atrakcyjne wynagrodzenia za opracowanie programów nauczania w ramach podpisanych umów. Mogą one wynosić nawet do 30 tysięcy zł w zależności od przedmiotu oraz liczby godzin, które wynikają z ramowego planu nauczania.

Więcej informacji

Możesz również polubić…

Skip to content