Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nowej konsultant ds. języka polskiego

Od  1 lutego 2022 r.  funkcję nauczyciela konsultanta w zakresie języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie objęła w naszym Ośrodku Ewa Kiryła. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, przez 9 lat pełniła funkcję wicedyrektora. W latach 2008 - 2009 brała udział w unijnym projekcie CKE, opracowując i publikując rozwiązania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia, a dokładnie osiągania zadawalających wyników na egzaminie zewnętrznym ("Moje Egzaminy", "Egzaminy Naszych Uczniów").  Współpracuje z OKE jako czynny egzaminator po szkole podstawowej i maturalny. Propozycje rozwiązań metodycznych publikuje na łamach Zeszytów Kieleckich ("Język Polski w Szkole Podstawowej"/"Gimnazjum"), „Kajet”.

Tematy, które są jej bliskie to: metody, formy pracy skutkujące wysokimi wynikami na egzaminach zewnętrznych, nauczanie jako dialog, przy pełnej podmiotowości ucznia, komunikacja (porozumienie) bez przemocy, obecność ludzi jako dar i inspiracja do samodoskonalenia się.

Witamy Ją w naszym gronie, a Państwa namawiamy do korzystania z jej doświadczenia.

Dyrektor W-M ODN w Olsztynie

Sporządził Henryk Sienkiewicz
sienkiewicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content