Zapraszamy doradców zawodowych na seminarium

Szanowni Państwo,

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje seminarium dla doradców zawodowych na temat: Edukacja a rynek pracy - rola doradcy zawodowego w budowaniu relacji między szkołą a rynkiem pracy.

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2017 r. w godz. 11.00 - 14.00 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznym w Olsztynie.

W ramach spotkania zostaną poruszane następujące zagadnienia:

  1. Zawody i kompetencje poszukiwane na lokalnym rynku pracy - Ewa Wierczuk.
  2. Kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie - Wiesław Stępniak.
  3. Współpraca szkoły z pracodawcami - przykłady dobrych praktyk- pracodawca.
  4. Oferty pracy dla absolwentów szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy - pracodawca.
  5. Współpraca szkoły zawodowej z UWM w Olsztynie w podnoszeniu kwalifikacji w zawodach technicznych. Prelekcję wygłosi dr inż. Jerzy Domański - Prodziekan Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Wydział Nauk Technicznych.

Zgłoszenie ze strony www.wmodn.olsztyn.pl  na szkolenie nr V-2 - Edukacja zawodowa a rynek pracy należy przesłać do 20 lutego (piątek) do godz. 15.00.

Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładny harmonogram seminarium.

Serdecznie zapraszam

Ewa Wierczuk

Przygotowała
Ewa Wierczuk

wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 10

Skip to content