Zapraszamy fizyków i matematyków do sieci współpracy

Zapraszamy nauczycieli fizyki i matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na pierwsze spotkanie dotyczące organizowania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z małym stażem pracy (0-3 lata).
Tematem pierwszego spotkania będzie „Realizacja podstawy programowej”

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00
w W-M ODN w Olsztynie ul. Głowackiego 17 w sali 204.
Celem sieci współpracy i samokształcenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, poszerzenie kompetencji oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, analiza dobrych praktyk, pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia przy realizacji podstawy programowej, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, szkoła, staż pracy) proszę przesyłać na adres e-mail do 27 stycznia 2020 r.

Matematyka:

Fizyka

Zapraszamy
Julita Majewska, doradca metodyczny w zakresie matematyki i fizyki

Wojciech Andruszkiewicz, doradca metodyczny w zakresie matematyki

Możesz również polubić…

Skip to content