Zapraszamy na grant polonistyczny

Zapraszam nauczycieli nauczających w klasach I-III szkoły podstawowej , polonistów nauczających w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, polonistów nauczających w szkole ponadpodstawowej (wszystkich typów), a także bibliotekarzy na seminarium:
Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego,
finansowane ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Organizatorem projektu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

W ramach seminarium uczestnicy wysłuchają wykładu, wezmą udział w dyskusji moderowanej i części warsztatowej. Seminarium odbywać będzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 6 w Olsztynie, w trzech grupach:

I – 18 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.15 nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej i bibliotekarze;

II – 16 listopada 2017 r. w godz. 14.00-17.15 nauczyciele języka polskiego klas IV-VIII szkoły podstawowej i bibliotekarze;

III – 17 listopada 2017 r. w godz. 14.00-17.15 nauczyciele języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej i bibliotekarze.

Szczegółowy program.

Uczestnikami seminarium mogą być nauczyciele i bibliotekarze z całego województwa warmińsko-mazurskiego. O zakwalifikowaniu do seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać przez formularz zgłoszeniowy do 10 listopada 2017r.

W przypadku pytań związanych z seminarium, proszę o kontakt z kierownikiem szkolenia.

Kierownik szkolenia

Wojciech Tański

Sporządził
Wojciech Tański

tel. 89 522 85 18
tanski@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content