Zapraszamy na Konferencję Programu Erasmus+

Zapraszamy nauczycieli,  dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów a także przedstawicieli organów prowadzących na Konferencję Programu Erasmus+ sektorów Edukacja szkolna,  Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2018 r. w  godz. 10.00 – 17.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Olsztynie, ul. Głowackiego 17.
Konferencję poprowadzą eksperci programu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus+ jest programem współpracy międzynarodowej Komisji Europejskiej dla szkół i placówek. Projekty w ramach programu Erasmusa+ trwają od 12 do 36 miesięcy (łączne dofinansowanie możliwe do 450 tysięcy euro, możliwe do realizacji bez finansowego wkładu własnego). Projekty obejmują m.in. mobilności pracowników szkół/placówek oraz uczniów, praktyki i staże uczniowskie.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatny udział w konferencji, poczęstunek i przekazanie praktycznych wskazówek na temat aplikowania w Programie Erasmus +.

Rejestracja na spotkania wyłącznie drogą elektroniczną.
Dlatego bardzo proszę o wypełnienie karty zgłoszenia,
która znajduje się na stronie W-M ODN w Olsztynie, szkolenie nr IV-26.
Dane podawane w zgłoszeniu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

Proszę o zgłoszenia, najpóźniej, do niedzieli  14 stycznia 2018 r. do godziny 24.00.
Osobą do kontaktu  ds. konferencji w W-M ODN  w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz, mail: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl  

Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sporządziła:
Ewa Nosowicz

nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

Skip to content