Zapraszamy na konferencję „Reforma oświaty krok po kroku”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych  w Warszawie  zapraszają na konferencję pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty  „Reforma oświaty krok po kroku”, podczas której eksperci prawa oświatowego przedstawią, jakie wymagania stawia reforma przed dyrektorem i kadrą pedagogiczną placówki.

Spotkanie odbędzie 28 marca 2017 r. w godz. 10.00 - 14.00
w  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji,
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91A.

Link do rejestracji

Konferencja organizowana jest w ramach Klubu Aktywnego Dyrektora, działającego przy   Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich dyrektorów szkół i placówek w województwie warmińsko – mazurskim.

Osobą do kontaktów w sprawie organizacji konferencji jest
Ewa Nosowicz, nauczyciel konsultant,
e-mail: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
tel. 601 155 860

Przygotowała
Ewa Nosowicz

nosowicz@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522-85-19

Skip to content