Zapraszamy na konferencję „Zagraj o zdrowie”

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Urząd Miasta w Nidzicy zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję  „Zagraj o zdrowie”.

Szanowni nauczyciele. Dziś nie wystarczy tylko wymaganie od uczniów obecności na lekcjach wychowania fizycznego. Zadania nauczyciela wychowania fizycznego to nie tylko respektowanie zwolnień z wf.  Szkoła powinna zachęcać uczniów do aktywności fizycznej na co dzień, a także motywować do uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach sportowych. Aby ograniczyć zagrożenia spowodowane znacznym spadkiem sprawności fizycznej społeczeństwa i siedzącym trybem życia, zastanowimy się w towarzystwie Mistrzów – jak uatrakcyjnić zajęcia ruchowe w szkole, tak by stanowiły źródło sukcesów i zadowolenia uczniów, a także przebiegały w bezpiecznych warunkach. W II części konferencji odbędą się zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej, w sali tanecznej oraz na sali fitness. Szczegółowy program prześlemy w kolejnym komunikacie.

Udział w konferencji potwierdzili między innymi: Jerzy Engel, Giennadij Kamielin.

Konferencja odbędzie się 4 listopada 2016 r. w godz. 11.00 – 14.30 w Nidzickiej Hali Sportowej, ul. Polna 7.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Citibank Handlowy 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024
(z dopiskiem Zagraj o zdrowie)

Zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego do 30 października 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji

Skip to content