Zapraszamy na konsultacje w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów "Model pracy z uczniem  z niepełnosprawnościami w szkole. Indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konstruowanie IPET, zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne."

nr VII-26
konsultacje  odbędą się  11 lutego  2017 r. - sobota
w godz.  9.00 - 12.00  sala 214
w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17.

Zgłoszenia indywidualne proszę przesyłać na adres jasinska@wmodn.olsztyn.pl do 8 lutego  2017.
Zgłoszenie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Sporządziła
Maria Jasińska- Zamarja
tel. 89 522 85 16

jasinska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content