Zapraszamy na spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z przyjemnością zapraszam na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora 11 września (środa) w godz. 11.00 do 15.00, W-M ODN w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Temat naszego spotkania: Wyzwania we wdrażaniu innowacji w szkole/placówce z punku widzenia nadzoru pedagogicznego - praktyczne wskazówki.

Spotkanie poprowadzi Ewa Radanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg jej autorskiego programu, ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w szkole publicznej. Opracowany przez Ewę Radanowicz model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela tzw. pracowniach tematycznych stał się dobrą praktyką i jest wdrażany przez kolejnych nauczycieli i inne szkoły szkoły. Zachęcam do poznania koncepcji zarządzania placówka publiczną, którą opracowała i wdraża pani Dyrektor: www.ewaradanowicz.com  

Placówka publiczna, zarządzana przez Ewę Radanowicz jest przykładem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania procesem uczenia się i nauczania, a Pani Dyrektor jest zapraszana przez najważniejsze instytucje oświatowe do zaprezentowania sposobów skutecznego  wprowadzania zmiany w szkole/placówce publicznej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl  
w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 6 września (piątek) do godz. 15.00. Bardzo Państwa proszę o zachowanie terminu zgłaszania się.

Najmilej pozdrawiam i zapraszam
Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

Skip to content