Zapraszamy na spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z przyjemnością zapraszam na spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora 11 marca (środa) w godz. 11.00 do 15.00.

UWAGA! Tym razem seminarium odbędzie się w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia UWM,
ul. prof. R. Prawocheńskiego 9.

Temat spotkania: Zarządzanie „ciałem pedagogicznym” – edukacja zdrowotna w kontekście równowagi między ciałem i umysłem w przedszkolu i szkole.

W programie wystąpienia niezwykłych Kobiet (m.in. pracownic naukowych z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego), które podzielą się swoją wiedzą na temat uwzględniania równowagi pomiędzy troską o stan umysłu i zdrowie fizyczne w procesie zarządzania sobą i innymi. Marcowe spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora nawiązuje w swoim charakterze do seminariów  z poprzednich lat, organizowanych w okolicach Dnia Kobiet.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 6 marca (piątek) do godz. 15.00. Bardzo Państwa proszę o zachowanie terminu zgłaszania się.

Najmilej pozdrawiam i zapraszam na spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

Skip to content