Zapraszamy na spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo,

Kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora odbędzie się 21 lutego 2018 r. w godz.10.00-15.00 w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego  w Olsztynie (ul. Kętrzyńskiego 10).
Tematyka: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - obserwacje lekcji w klasach IV-VII oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Nadzór dyrektora szkoły nad przebiegiem procesu oceniania.

Bardzo dziękuję pani Dyrektor Barbarze Bogacz za zaproszenie i przygotowanie spotkania.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl  do 17 lutego (piątek) do godz. 12.00.

Ze względów organizacyjnych -  zaplanowane obserwacje lekcji  - bardzo proszę o przestrzeganie terminu zgłaszania się na spotkanie oraz o punktualne przybycie do szkoły.

Serdecznie zapraszam

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz

nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

 

Skip to content