Zapraszamy na szkolenie „Komunikacja interpersonalna – jak rozmawiać ze sobą…”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
„Komunikacja interpersonalna - jak rozmawiać ze sobą, żeby się dogadać?”,
które odbędzie się 27 kwietnia 2016 r., godz. 15.00-18.00
w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, sala 201.

Zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.wmodn.olsztyn.pl

Sporządziła
Barbara Kułakowska-Szczepanek

tel. 89 522 85 15
kulakowska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content