Zapraszamy na szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych…”

Zapraszamy na szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” nr III-7,
które odbędzie się  23 kwietnia  2016 r.  (sobota) w godz. 9.00- 13.00
w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17 w sali 201

Zgłoszenia indywidualne do 15 kwietnia 2016 r. tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.wmodn.olsztyn.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa na formularzach zgłoszeniowych otrzymają informację drogą mailową.

Szkolenie płatne indywidualnie przez nauczycieli w kwocie 80 zł
na konto W-M ODN w Olsztynie do 20 kwietnia 2016 r.
nr konta 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024
z dopiskiem  za: szkolenie nr  III- 7

Informacja dodatkowa:
Proszę o przywiezienie na szkolenie kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z ukrytymi danymi osobowymi ucznia oraz wzór IPET obowiązujący w Państwa szkołach.

Sporządziła
Maria Jasińska- Zamarja

tel. 89 522 85 16
jasinska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content