Zapraszamy na szkolenie – Małe dziedzictwo kulturowe na Warmii

Zapraszamy nauczycieli, szczególnie języka polskiego, historii i plastyki, nauczających od przyszłego roku szkolnego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII na bezpłatne szkolenie: Sposoby osiągania celów kształcenia ogólnego na języku polskim w szkole podstawowej - klasy IV – VIII, na przykładzie celu, dotyczącego wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej - Małe dziedzictwo kulturowe na Warmii, które odbędzie się 25 marca 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 105/106 - godz. 9.30 – 13.00.

Więcej informacji na stronie OCEE

Sporządziła
Alicja Szarzyńska

tel. 89 522-85-11
szarzynska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content