Zapraszamy na szkolenie „Motywowanie uczniów do nauki “

4 marca 2017 r. w godz. 11.30 – 15.00 w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17  odbędzie się szkolenie „Motywowanie uczniów do nauki w praktyce nauczyciela” .

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na konto W-M ODN w Olsztynie do 3 marca 2017 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

W zgłoszeniu proszę podać datę i miejsce urodzenia oraz  dane do wystawienia faktury.

Sporządziła
Ewa Nosowicz

tel. 89 522-85-19
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content