Zapraszamy na szkolenie „Nauczyciel – rodzic: trudna sztuka dialogu”

Szanowni Państwo
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w szkoleniu „Nauczyciel – rodzic: trudna sztuka dialogu” nr III-34 organizowanym przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Olsztynie w środę 27 marca 2019 r. w godzinach 14.00 – 17.00.

Udział w szkoleniu należy potwierdzić, wysyłając zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszam do udziału w szkoleniu
Anna Kondrzycka
W-M ODN w Olsztynie

Sporządziła:
Anna Kondrzycka
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl
Telefon: 89 522 85 15

Skip to content