Zapraszamy na szkolenie „Od analizy orzeczenia o potrzebie…”

Zapraszamy na szkolenie „Od analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do pracy bieżącej z uczniem z niepełnosprawnością” nr III-6, które odbędzie się  2 kwietnia  2016 r. o godz. 9.00- 13.30
w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17 w sali 201

Szkolenie płatne indywidualnie przez nauczycieli w kwocie 80 zł
na konto W-M ODN w Olsztynie do 23 marca 2016 r.
nr konta 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024
z dopiskiem  za: szkolenie nr  III- 6

Zgłoszenia indywidualne tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.wmodn.olsztyn.pl

Sporządziła
Maria Jasińska- Zamarja

tel. 89 522 85 16
jasinska@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content