Zapraszamy na szkolenie – zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej…

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że 20 kwietnia 2023 r., o godzinie 10.00, w trybie online, odbędzie się szkolenie, skierowane do dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, poświęcone zmianom Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, które weszły w życie w dniu 7 kwietnia b.r.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną na stronie Ośrodka, po wcześniejszym zarejestrowaniu się, numer szkolenia B-017.

Termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2023 r., o godz. 15,00.

O zakwalifikowaniu zgłoszenia decyduje kolejność (jeśli ilość zgłoszeń przekroczy możliwości techniczne platformy, przewidujemy uruchomienie większej ilości grup szkoleniowych, w innych terminach)

Osoby, które zgłoszą się w ww terminie, otrzymają w dniu 19 kwietnia b.r., na adres podanej skrzynki e-mail, link do spotkania, wraz z informacją - o ewentualnym - innym jego terminie)

W imieniu Dyrektora W-MODN w Olsztynie zapraszam i pozdrawiam, oraz udzielam szczegółowych informacji

Józef Paszuk
tel.: 89 5228514
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content