Zapraszamy na wizytę studujną w Klubie Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Z przyjemnością zapraszam Państwa na wizytę studyjną 2 - 4 czerwca 2017 r.  do Sandomierza w ramach Klubu Aktywnego Dyrektora.

Temat wizyty studyjnej „Nadzór dyrektora szkoły/przedszkola nad procesem dydaktyczno - wychowawczym opartym o wartości poszanowania dziedzictwa narodowego”.
Temat wizyty studyjnej jest związany z zadaniem szkoły zapisanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…), Dz. U. z 2017 r. poz. 356. „Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. (…) W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.”

Wobec powyższego, zgodnie z Państwa wskazaniami, proponuję wyjazd do Sandomierza, miasta Królów Polskich, związanego z najchwalebniejszymi momentami w historii Polski, ale również siedziby Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych liceów w Polsce, funkcjonującego jako szkoła średnia od 1602 roku.
Zapraszam do Sandomierza również dlatego, że jest to niezwykle ważne miejsce  dla pamięci narodowej, nieco zapomniane z uwagi na bliskość i sławę Krakowa, ale za to bardziej dostosowanego do możliwości odbioru przekazu historycznego przez dzieci i młodszą młodzież.

Z uwagi na  tematykę wizyty studyjnej proponuję również udział nauczyciela  języka polskiego, historii, przyrody,  geografii z Państwa szkoły. Udział Dyrektora i Nauczyciela może przełożyć się na efektywniejsze wykorzystanie doświadczeń z wizyty na planowanie programu wychowawczego szkoły/placówki.
Koszt całości wizyty wynosi 560 zł (transport, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym w sobotę uroczysta, przewodnik, NNW).

Uprzejmie proszę o przesłanie karty zgłoszenia do 19 maja 2017 r., mail: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Zapraszam Państwa serdecznie, wierząc, że ta wizyta studyjna będzie równie inspirująca jak nasze wcześniejsze wyjazdy.
Z poważaniem
Ewa Nosowicz

Sporządziła
Ewa Nosowicz

nosowicz@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522-85-19

Skip to content