Zapraszamy nauczycieli świetlic szkolnych na konsultacje

Zapraszam nauczycieli świetlic szkolnych na konsultacje zespołowe -  29 stycznia 2020 roku o godz. 11 w sali 206 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Głowackiego 17.

Na spotkaniu podzielimy się swoimi doświadczeniami i poznamy ćwiczenia na aktywne słuchanie.

Zapraszam.
Alicja Ostrowska- doradca metodyczny ds wychowania w świetlicy szkolnej


Sporządziła:
Alicja Ostrowska
ostrowska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content