Zaproszenie do sieci nauczycieli fizyki sp

W II półroczu roku szkolnego 2020/21 zostanie powołana w naszym Ośrodku sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych. Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, poszerzenie kompetencji oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, analiza dobrych praktyk, pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia przy realizacji podstawy programowej, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

W ramach sieci będą odbywały się spotkania stacjonarne lub online, poświęcone konkretnemu tematowi. Do dyspozycji uczestników będzie również platforma W-M ODN w Olsztynie, na której będzie można wymieniać się spostrzeżeniami, uwagami czy doświadczeniem.

Wiodącym obszarem naszych zainteresowań będzie Egzamin ósmoklasisty z fizyki. W kolejnych miesiącach będziemy analizować udostępnione przez CKE materiały związane z nowym egzaminem oraz rozmawiać o przygotowaniu uczniów obecnych klas siódmych do egzaminu.

Osoby zainteresowane udziałem w sieci proszę o przesłanie informacji na adres majewska@wmodn.olsztyn.pl.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w sieci.
Proszę również o propozycje uzupełnienia tematyki naszych spotkań.

Julita Majewska
doradca ds. matematyki – szkoły podstawowe

Możesz również polubić…

Skip to content