Zaproszenie do sieci nauczycieli matematyki sp

W II półroczu roku szkolnego 2020/21 zostanie powołana w naszym Ośrodku sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, poszerzenie kompetencji oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, analiza dobrych praktyk, pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia przy realizacji podstawy programowej, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

W ramach sieci będą odbywały się spotkania stacjonarne lub online, poświęcone konkretnemu tematowi. Do dyspozycji uczestników będzie również platforma W-M ODN w Olsztynie, na której będzie można wymieniać się spostrzeżeniami, uwagami czy doświadczeniem.

Wiodącym obszarem naszych zainteresowań będą Metody pracy na lekcjach matematyki. W kolejnych miesiącach proponuję zająć się tematyką:

  • Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki.
  • Zadania na dowodzenie.
  • Eksperymenty na lekcjach matematyki.
  • Koncepcje nauczania matematyki.
  • Pomysły na innowacje matematyczne – edukacja ekonomiczna.
  • Wykorzystanie gier w edukacji matematycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w sieci proszę o przesłanie informacji na adres majewska@wmodn.olsztyn.pl.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w sieci.

Proszę również o propozycje uzupełnienia tematyki naszych spotkań.

Julita Majewska
doradca ds. matematyki – szkoły podstawowe

Możesz również polubić…

Skip to content