Zaproszenie do udziału w konferencji „Zniewolony umysł…”

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”.

Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu, przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i rozpropagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń, dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

Do udziału serdecznie zapraszamy:  przedstawicieli jednostek/instytucji/urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Termin i miejsce konferencji:

  • 6 czerwca (czwartek) 2019 r.  godz.9.00 – 18.00
  • Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a (mapka dojazdu).

Warunkiem  udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 czerwca 2019 r., do godziny 22.00.

Uwaga!!! Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń zmuszeni jesteśmy zamknąć rekrutację przed planowanym terminem. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają potwierdzenie na maila podanego w formularzu zgłoszeniowym.

Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w konferencji będzie e-mail od organizatora, wysłany po zakończeniu rekrutacji  na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program konferencji

Serdecznie zapraszamy

Henryk Sienkiewicz
Wicedyrektor
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

tel.89 522 85 00

Skip to content