Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej KAD

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w ramach Klubu Aktywnego Dyrektora z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w wizycie studyjnej 21-23 listopada do Radowa Małego.

Temat wizyty: „Koncepcyjne i nowatorskie rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora podnoszące efektywność wychowania i nauczania

Wizyta jest związana z wrześniowym  spotkaniem KAD  z Panią Ewa Radanowicz, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej według autorskiego programu. Opracowany przez Panią Ewę Radanowicz model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela tzw. pracowniach tematycznych stał się dobrą praktyką i jest wdrażany przez kolejnych nauczycieli i inne szkoły.

Placówka publiczna, zarządzana przez Panią Ewę Radanowicz ekspertką ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w szkole publicznej jest przykładem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania procesem uczenia się i nauczania, a Pani Dyrektor jest zapraszana przez najważniejsze instytucje oświatowe do zaprezentowania sposobów skutecznego  wprowadzania zmiany w szkole/ placówce publicznej.

Do zaproszenia dołączam kartę zgłoszenia. Uprzejmie proszę o przesłanie karty zgłoszenia do 25 października 2019 r. (piątek) do godz. 15.00., mail: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl  

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc (jedynie 28) proszę o wstępne mailowe potwierdzenie uczestnictwa do czwartku, 17 października 2019 r.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc (jedynie 28) proszę o wstępne mailowe potwierdzenie uczestnictwa do czwartku, 17 października 2019 r.

Dołączam również program wizyty, proszę zwrócić uwagę, że jest bardzo intensywny ale jednocześnie bardzo bogaty i wierzę, że ta wizyta studyjna będzie jeszcze bardziej inspirująca niż nasze wcześniejsze wyjazdy.

Program wizyty

Karta zgłoszenia

Zapraszam Państwa serdecznie
Z poważaniem
Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

Skip to content