Zaproszenie na spotkanie Erasmus+

Zapraszamy na spotkania informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych (maksymalnie dwie osoby z jednej placówki).

Spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:

22  listopada 2016 22 listopada 2016 r. godz. 13.00 18.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk

23 listopada 2016 r. godz. 13.00 18.00 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14e w Elblągu

24 listopada 2016 r. godz. 13.00 18.00 w Warmińsko Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja na spotkania wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny aktywny od czwartku 28 października  2016 r.  od godziny 15.00 do piątku  18 listopada  2016 r. do godziny 24.00.
Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Wypełnij formularz on-line

Osobą do kontaktu ds. szkoleń w W-M ODN w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz,
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl
  tel. 601 155 860

Regionalni konsultanci programu Erasmus+  Edukacja Szkolna
Ewa Nosowicz n-l konsultant W-M ODN w Olsztynie
Henryk Sienkiewicz wicedyrektor W-M ODN w Olsztynie

Skip to content