Zaproszenie na zajęcia „Wprowadzenie dzieci w świat pisma – metoda Ireny Majchrzak”

Zapraszamy na zajęcia „Wprowadzenie dzieci w świat pisma metoda  Ireny Majchrzak” (I-53) prowadzone przez Wandę Kostrzyńską, osobę, która jako pierwsza wprowadziła do pracy w przedszkolu ideę dr Ireny Majchrzak,
aby imię dziecka uczynić kluczem otwierającym świat słowa pisanego.

Wanda Kostrzyńska przez 20 lat była dyrektorem przedszkola, jest laureatką nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty przyznanej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,  a także jedynym w Polsce edukatorem uprawnionym przez dr Irenę Majchrzak do prowadzenia szkoleń z zakresu Odimiennej Metody Nauki Czytania.

Szkolenie odbędzie się w Warmińsko Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych dlatego podzielone ono zostało na  2 dni po 4 godziny zegarowe
– 29 i 30 listopada 2016 r. w godzinach 16.00 – 20.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia wynosi 135 zł.

Warunkiem uczestnictwa w nim jest dokonanie całości wpłaty
do  10 listopada 2016 r.  na konto W-M ODN w Olsztynie.

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie  wmodn.olsztyn.pl/
Zgłosić  można się również drogą mailową:  jurczak@wmodn.olsztyn.pl

Sporządziła

Iwona Jurczak

jurczak@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 21

Możesz również polubić…

Skip to content