Zaświadczenia z konferencji dla nauczycieli języka angielskiego

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego 31 stycznia 2020 r.w Hotelu Warmińskim, organizowanej przez wydawnictwo Macmillan przy udziale W-M ODN w Olsztynie, a nie otrzymali poświadczenia uczestnictwa w tej konferencji, proszeni są o odbiór poświadczeń w siedzibie naszego Ośrodka na ul Głowackiego 17 w Olsztynie w sali 207 u Elżbiety Szymborskiej do 15 marca 2020.

Dyżury Konsultanta:

  • poniedziałki 8.00-15.00,
  • wtorki 8.00-11.30,
  • środy 11.00-18.00,
  • czwartki 11.30-15.00
  • piątki 8.00-15.00.

Osobom spoza Olsztyna sugerujemy  kontakt telefoniczny z Elżbietą Szymborską, która czasem może przebywać poza Ośrodkiem w delegacji.

Sporządziła:
Elżbieta Szymborska
szymborska@wmodn.olsztyn.pl
Telefon: 89 522 85 16

Możesz również polubić…

Skip to content